Vähennyslasku

by Mikko Matias Saarimäki last modified Sep 11, 2009 01:08 PM
Kompleksilukujen vähennyslasku.

Approbatur 1 B

Kompleksilukujen vähennyslasku

Kompleksiluku z on muotoa z = x + y i, missä x = Re z on sen reaaliosa ja y = Im z on sen imaginaariosa. Imaginaariyksikölle i pätee, että i2 = −1. Kompleksilukujen tasoesityksessä kompleksiluku z esitetään pisteenä (x,y). Kompleksitason vaaka-akselilla on siis kompleksiluvun reaaliosa ja pystyakselilla sen imaginaariosa.

Kuvassa voi liikutella kompleksitason pisteitä Z1 ja Z2 ja nähdä erotuksen Z3 = Z1 − Z2 muuttumisen.