Approbatur 1 B

by Mikko Matias Saarimäki last modified Apr 27, 2010 08:53 AM
Approbatur 1 B -kurssiin liittyvää yleistä materiaalia, kuten harjoittelutehtäviä, verkkolaskimia, interaktiivisia havainnollistuksia ja opiskeluvideoita.
Kurssikirja — last modified Jun 17, 2014 09:39 AM
Kurssikirja ja sisältö. Tämä matematiikan kirja on tarkoitettu matemaattista analyysia käsittelevän perusopintokurssin opiskeluun.
Kaavoja — last modified Aug 31, 2009 11:15 AM
Oheiseen kaavakokoelmaan on kerätty tärkeimmät kurssilla esiintyneet kaavat.
Harjoittelutehtäviä — last modified Dec 22, 2009 01:29 PM
Harjoittelutehtäviä ja ratkaisuja niihin. Yritä ratkaista tehtävät ensin itse ja katso ratkaisut vasta sitten.
Geogebra-havainnollistuksia — last modified Sep 05, 2009 12:12 PM
Tämä osio sivustosta sisältää matemaattisten abstraktioiden interaktiivisia havainnollistuksia, jotka on pääosin toteutettu GeoGebra -ohjelmalla.
JavaSketchpad-havainnollistuksia — last modified Sep 14, 2009 01:12 PM
Tämä osio sivustosta sisältää matemaattisten abstraktioiden interaktiivisia havainnollistuksia, jotka on pääosin toteutettu JavaSketchpad-työkalulla.
LiveMath-laskentapohjia — last modified Sep 05, 2009 12:14 PM
Laskentapohjat on LiveMath-ohjelmalla luotuja interaktiivisia havainnollistuksia.
Opiskeluvideoita — last modified Mar 17, 2010 04:54 PM
Tällä Kopasta erillisellä sivustolla on opiskeluvideoita, jotka matkivat matematiikassa erinomaiseksi koettua liitutauluesitystapaa ja joiden tarkoituksena on hahmotella ratkaisuideoita sekä käsitteitä.