Aineopintoihin!

tekijä: Mikko Matias Saarimäki Viimeisin muutos keskiviikko 22. lokakuuta 2014, 21.23
Perusopinnoista jatkaminen aineopintoihin.

Perusopinnoista aineopintoihin!

Nämä vaatimukset koskevat niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa syksyllä 2013 tai sen jälkeen ja jotka suorittavat perusopinnot tutkintovaatimusten vaihtoehdon B mukaan.

Ennen syksyä 2013 aloittaneet opiskelijat voivat jatkaa aineopintoihin myös aikaisempien vaatimusten mukaan.

Perusopintojen vaihtoehtoon B pohjautuvat ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut perus- ja aineopinnot (60 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Perus- ja aineopinnot (60 op)

Syksyllä 2013 tai sen jälkeen aloittaneet.

Perusopinnot, vaihtoehto B (26 op):

 • Lineaarinen algebra ja geometria 1 (7 op)
 • Approbatur 1 B (4 op)
 • Approbatur 2 A (5 op)
 • Approbatur 2 B (5 op)
 • Raja-arvot ja jatkuvuus (5 op)

  Aineopinnot (34 op):

  • Derivaatta ja integraali A (5 op)
  • Derivaatta ja integraali B (5 op)
  • Analyysi 3 (5 op)
  • Vektorifunktion analyysi 1A (5 op)
  • Vektorifunktion analyysi 1B (5 op)
  • Valinnaisia aineopintoja (9 op)

  Huomaa, että muita perusopintotasoisia kursseja kuin yllä mainitut ei huomioida perus- ja aineopintokokonaisuuteen. Tarkemmat sivuainevaatimukset (myös vaihtoehdon A mukaiset) löytyvät matematiikka sivuaineena -sivulta.

  Valinnaisia kursseja on useita ja osa niistä on mahdollista suorittaa pakollisten kurssien kanssa samanaikaisesti. Kurssien sopivuudesta ja vaadittavista esitiedoista on kuitenkin syytä neuvotella kurssien opettajien tai opintoneuvojan kanssa. Katso kurssien kuvauksia matematiikan opetusohjelmasta.

  Lisätietoa aineopinnoista löytyy matematiikan opinto-oppaasta ja esimerkiksi seuraavilta henkilöiltä.