Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Vanha Aineopintoihin!

by saarimak — last modified Jun 18, 2013 10:56 AM
Perusopinnoista jatkaminen aineopintoihin ennen syksyä 2013 aloittaneille.

Perusopinnoista aineopintoihin!

Nämä vaatimukset koskevat niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen syksyä 2013 ja jotka suorittavat perusopinnot tutkintovaatimusten vaihtoehdon B mukaan.

Perusopintojen vaihtoehtoon B pohjautuvat ja sivuaineopiskelijoille tarkoitetut aineopinnot (60 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista (klikkaamalla viereistä kuvaa näet sen isompana):

Perus- ja aineopinnot (60 op) Aineopintokaavio

Ennen syksyä 2013 aloittaneille.

Seuraavat perusopinnot (23 op):

 • Approbatur 1 A + B (4 + 4 op)
 • Approbatur 2 A + B (5 + 5 op)
 • Approbatur 3 (5 op)

Lisäopinnot (37 op):

 • Analyysi 1 (8 op)
 • Vähintään 11 op seuraavista:
  • Euklidiset avaruudet (5 op)
  • Differentiaalilaskenta 1 (4 op)
  • Integraalilaskenta 1 (4 op)
  • Algebra (7 op)
 • Valinnaisia aineopintoja vähintään 18 op
  (Mukana voi olla Symbolinen laskenta sekä Todennäköisyyslaskenta A ja B, mutta ei Johdatus matematiikkaan, Lineaarinen algebra ja geometria 1 eikä Analyysi 3.)

Tarkemmat vaatimukset (myös vaihtoehdon A mukaiset vaatimukset) löytyvät vanhemmista opintovaatimuksista tai matematiikan opinto-oppaasta 2012–2013.

Perusopinnot suorittanut voi jatkaa syksyisin opintojaan Analyysi 1 -opintojaksolla. Keväisin vuorossa on Euklidiset avaruudet (ja mahdollisesti Algebra) ja seuraavana syksynä Differentiaalilaskenta 1. Valinnaisia kursseja on useita ja osa niistä on mahdollista suorittaa pakollisten kurssien kanssa samanaikaisesti. Kurssien sopivuudesta ja vaadittavista esitiedoista on kuitenkin syytä neuvotella kurssien opettajien tai opintoneuvojan kanssa.

Lisätietoa aikaisemmista aineopinnoista löytyy matematiikan opinto-oppaasta 2012–2013 (tai vanhemmista oppaista) ja esimerkiksi seuraavilta henkilöiltä.