Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Approbatur 3, kevät 2007

tekijä: saarimak — Viimeisin muutos torstai 27. elokuuta 2009, 14.22
Approbatur 3 -kurssin kurssipalaute keväältä 2007.

Yhteenveto kurssikyselyn vastauksista

Kyselyyn vastanneiden määrä: 36

TAUSTATIEDOT

Sukupuoli

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   Mies   22 67
2 Nainen 11 33

Pääaine(ryhmä)

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 Bio 1 3
2 Fys 1 3
3 Kem 10 30
4 Mat 1 3
5 Til 3 9
6 Tie 13 39
7 Tjt 2 6
8 Tal 0 0
9 Kasv 1 3
10 Muu 1 3

LUENNOT

Olen ollut luennoilla

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 3 12
2 20 - 40 % 1 4
3 40 - 60 % 1 4
4 60 - 80 % 8 32
5 yli 80 % 12 48

Miksi olet osallistunut luentoihin vähän tai paljon?

 1. Halusin saada kaiken irti tarjotusta opetuksesta.
 2. Hyvä tapa oppia.
 3. Koin luennoille osallistumisen hyödylliseksi. Tätä edesautti luennoitsijan ote opettamiseen ja selkeä esitys.
 4. Luennot asiallisia ja niillä asiat esitetty siten, että ne oleellisesti toimivat itseopiskelua paremmin asian esittelyssä ja läpikäymisessä alustavasti
 5. Luennoitsija loistava!
 6. Luennot olivat sopivasti ennen harjoituksia ja ohjauksia. Luennot olivat selkeitä ja mukavia seurata.
 7. Luennot ovat olleet aivan erinomaisia, joten niillä istuminen on kannattanut! Lisäksi olen huono opiskelemaan itsenäisesti, eli asioiden läpikäyminen olisi saattanut jäädä hyvinkin vähälle ilman luennoilla käyntiä.
 8. Luennot sattuivat huonoon aikaan.
 9. Lähinnä sen takia, että en opi asioita yksin, mutta myös siksi, että harjoitukset on mukavasti vielä luentojen jälkeen. Pelkältä luennolta tai harjoituksista olisi helpompi jäädä pois.
 10. Mahdollisen kurssiin liittyvän ekstratiedon takia, kirja tarjosi kuitenkin kaiken tarpeellisen opettelun kannalta.
 11. Mahdollisten lisätietojen/-esimerkkien toivossa.
 12. Muistiinpanoista helpompi kerrata kokeeseen.
 13. Olen kokenut luennot erittäin hyödyllisiksi!
 14. Olen ollut jokaisella luennolla mukana, aloituskertaa lukuun ottamatta, koska kuulin kurssista vasta sen jälkeen (opinto-ohjaajalta). Ilman luentoja asioiden ymmärtäminen olisi ollut mahdotonta, joten kävin kaikilla luennoilla.
 15. Olen osallistunut aktiivisesti nostaakseni osaamiseni tasoa.
 16. Olen osallistunut luennoille, koska luennoilla asiat esitettiin selkeästi ja koin niistä olevan hyötyä.
 17. Perhe & työ
 18. Selkeä, johdonmukainen luennointitapa. Itseopiskeluun vähän kehnosti soveltuva kurssikirja, joka luentojen yhteydessä kyllä toimii hyvin.
 19. kiireiden vuoksi en päässyt kaikille luennoille
 20. koska minä en puhu suomea.
 21. kävin aina. Oli kiva ilmapiiri luennoilla. Kiva kun on kaksisuuntaista kommunikaatiota.
 22. luennoitsija on selkeä ja auttaa ymmärtämään asioita.
 23. luennot ovat hyödyllisiä koska luennoitsija on selkeä

Mitä mieltä olet luennoista? Edistävätkö ne oppimista?

 1. Aina kun kuulee asian, se jää paremmin mieleen eli edistää.
 2. Edististävät oppimista reilusti ja pitävät mielenkiinnon yllä.
 3. Edistävät oppimista ja toteutuksessa otettu mukaan mukavasti interaktiivisuutta, vaikka ryhmäkoko on iso, jolloin mielenkiinto säilyy paremmin ja ymmärrys paranee
 4. Edistävät oppimista opetusmenetelmistä johtuen.
 5. Edistävät, vaikka luennoilla kirjoitettuja asioita ei välttämättä aina tajuakkaan kuin vasta ohjauksissa tms.
 6. Hyviä ovat. Asiat menevät kyllä nopeasti ohi, jos joutuu olemaan poissa.
 7. Itseäni luennoilla kiusasi liiallinen yhteneväisyys kurssikirjan kanssa: jos luennoilla käsiteltäisiin eri laskuesimerkkejä, niistä saisi enemmän "uutta" dataa irti.
 8. Jos on vaikeuksia motivoida itseään lukemaan kirjaa niin ne ovat erittäin hyödyllisiä ja edistävät oppimista.
 9. Luennoilla voisi käydä enemmän sellaisia esimerkkejä joita ei löydy kirjasta
 10. Luennot aika tylsiä, mutta tosiaan muistiinpanojen takia olin paikalla.
 11. Luennot edistivät oppimista. Ne toimivat hyvin kirjan tukena.
 12. Luennot edistävät oppimista jos kirjan omatoiminen läpikäyminen on vaikeaa, tai on hankaluuksia motivoida lukemaan.
 13. Luennot edistävät todella paljon oppimista.
 14. Luennot olivat hyviä. Ymmärsin asiat paremmin luennoilla kuin kirjasta luettuna.
 15. Luennot olivat oikein hyviä, kuten edellä mainitsinkin. Kerrankin luennoitsija ottaa "yleisön" mukaan asiaan, kysellen vastauksia yms. Luennot edistivät oppimista erittäin paljon. Luennot selkeitä, johdonmukaisia ja asiat käydään niin, että kaikki varmasti ymmärtävät. ERINOMAISTA!
 16. Luennot yleensä hyviä. Joitakin alkeita käytiin liian paljon läpi. Mutta siis luentotekniikka hallussa. Luentoja saisi olla enemmän tälläkin kurssilla, vaikkei tämä kaikkein kiireisin tahdiltaan ollutkaan.
 17. Mielestäni luennoilla oppi hyvin.
 18. Vaikka luennot mukailivat kirjaa esimerkkejä myöten, sai niistä paljon irti ja ne auttoivat kirjan asioiden sisäistämisessä.
 19. edistivät oppimista
 20. edistävät koska luennoitsija on selkeä
 21. edistävät oppimista koska luennoitsija on niin selkeä.
 22. koska minä en puhuu suomea.

Mitä mieltä olet kurssikirjasta? Oletko käyttänyt kirjaa luentojen ohella tai itsenäisesti opiskellen? Arvioi saamaasi hyötyä!

 1. Hyvähän se kurssikirja on tälle kurssille ollut, kun sitä käytetään opettamiseen.
 2. Itselläni oli hieman vaikeuksia löytää tärkeitä asioita kirjasta. Boldaukset eivät välttämättä niin hyvin erottuneet. Sisältö varmaan ok.
 3. Kirja hyödyllinen, loistava! Selkeä, mahtava.
 4. Kirja on aika sekava, joten muistiinpanot olivat hyödyllisempiä.
 5. Kirja on hyvä oppimateriaali. Edullinen,selkeä, ei turhaa materiaalia, hyvät esimerkit, laskuja paljon ( jos viitsii laskea )
 6. Kirja on kohtuullinen. Jäin kuitenkin kaipaamaan enemmän esimerkkiratkaisuja tyypillisiin ongelmiin - minuntasoiseni matemaatikko jäi helposti jumiin yrittäessään ratkaista tehtäviä.
 7. Kirja on ollut aina auki luennoilla, ja olen käyttänyt sitä apuna myös itseopiskelussa. Kirjassa on kaikki tarvittava tieto, mutta kaipaisin lisää esimerkkejä. Yksi esimerkki ei aina riitä antamaan riittävää käsitystä käsiteltävästä aiheesta. (Esimerkkejä kirjan ulkopuolelta voisi antaa enemmän vaikka luennoilla/ohjauksissa/harjoituksissa)
 8. Kirja on todella hyvä ja sen avulla olen pärjännyt ja tehnyt demotehtävät pelkästään sen avulla, koska en ole päässyt luennolle.
 9. Kirjaan voi palata ja vaivalla selvittää asioita, joita ei huomannut aikanaan oppia. Esimerkkiratkaisujen vähyys haittaa.
 10. Kirjan käyttö on ollut runsasta, kaikki tarpeellinen löytyi kirjasta ja se olikin ainoa tietolähde asioihin. Saatu hyöty oli siis erittäin suuri.
 11. Kirjassa kiitettävästi esimerkkejä. Hyöty suuri. Voi lukea ennen luentoa aiheesta ja sitten luennolla jo täydentää tietojaan. Luennoilla kopiointi on historiaa.
 12. Kokonaisuutena yllättävänkin hyvä, esimerkit auttoivat paljon ja materiaali oli esitetty selkeästi. Kirjaa olen käyttänyt lähes koko ajan demoja/kirjallisia varten ja siitä on ollut paljonkin hyötyä.
 13. Kurssikirja on erittäin hyvä! Oeln käyttänyt kirjaa luentojen ohella.Erittäin selkeä opus!
 14. Kurssikirja käsittelee osittain turhan suppeasti aiheita ja siten voi paremminkin tukea opiskelua. Jäsennys kirjassa kuitenkin hyvä ja esimerkkejä seuraamalla pystyy saamaan melko hyvin itsekseenkin asioista selvää. Suurimmat puutteet mielestäni olivat permutaatioiden esimerkeissä, joissa kiertojen ja kiertoryhmien käsittelyn osalta olisi voinut olla muutama yksityiskohtaisempikin esimerkki. Esimekit olisivat voineet näyttää selvemmin auki kiertojen kertomiset ja koettaa esittää selvemmin kiertoryhmän tunnistamisen näistä.
 15. Kurssikirja on ihan hyvä "käsikirja" kurssin asioihin. Tietysti luennoilla käydyt asiat siellä melko suoraan, mutta jos ei jaksa selata muistiinpanoja on kirja näppärä. Olen käyttänyt kirjaa harjoituksia ja kirjallisia tehtäviä tehdessä.
 16. Kurssikirja on ihan ok. Uudet painokset olivat loppuneet joten käytin kirjaston vanhempaa painosta. Siinä ei ollut ihan kaikkia asioita kuin uudessa painoksessa, mutta muuten asiat oli esitetty suurimmaksi osaksi ymmärrettävästi.
 17. Käytin kurssikirjaa, harjoitustehtävien apuna, kirjan esimerkeistä oli paljon apua
 18. Melko lailla samat asiat kuin luennollakin. Olisin toivonut, että luento- ja kirjaesimerkit olisivat olleet erilaisia.
 19. Olen käyttänyt kirjaa luentojen ohella. Kirja on pääsääntöisesti hyvä mutta toisinaan toivoisi, että asiat olisi esitetty laajemmin useamman, toisiaan tukevan esimerkin avulla. Lisäksi olisi hyvä mikäli käsitteiden tarkat määritelmät olisi koottu vaikka liitteeseen. Käsitteiden tunteminen on oleellista oppimisen kannalta.
 20. Olen käyttänyt kurssikirjaa luentojen korvikkeena. Siihen se ei ihan täysin sovellu. Etätyöläisille voisi olla hyvä suositella jotain toista lähdettä sen lisäksi.
 21. kirja on osittain vaikealukuinen, mutta tukee hyvin oppimista. kirjassa olisi hyvä olla enemmän vastauksia tehtäviin
 22. kirja on todella hyvä. se auttaa demoissa ja ohjauksissa.
 23. kurssikirja on hyvä ja tukee luentoja

OHJAUKSET

Olen ollut ohjauksissa

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 10 38
2 20 - 40 % 2 8
3 40 - 60 % 5 19
4 60 - 80 % 2 8
5 yli 80 % 7 27

Miksi olet osallistunut ohjauksiin vähän tai paljon?

 1. Alussa osallistuin ohjauksiin, koska ne auttoivat demotehtäviä tehdessä. Loppukurssista en päässyt ohjauksiin muiden kurssien päällekkäisyyksien takia.
 2. Ei ole ollut aikaa.
 3. En nähnyt tarvetta käydä ohjauksissa niin paljoa koska aiheet olivat yleensä tajuttavissa ilman ohjaustehtäviäkin.
 4. En ole osallistunut kiireisten muiden opintojen vuoksi, vaikka varmasti oman tason tuntien se olisi ollut hyödyllistä.
 5. Iso osa asioista oli ennestään sen verran tuttuja, että en katsonut ohjauksia tarpeellisiksi oman oppimiseni kannalta. Tein osan ohjaustehtävistä itsenäisesti omalla ajalla.
 6. Kaikki oppimismahdollisuudet piti käyttää.
 7. Niistä saa pisteitä, enkä olisi ilman tätäkään osiota ymmärtänyt kurssia.
 8. Ohjauksien hyödyllisyys itselle on ollut melko pieni koska itseopiskelu toimi ihan yhtä hyvin.
 9. Ohjauksissa mielekkäitä tehtäviä ja niitä pidettiin asiallisesti. Erityisesti pidin pienryhmäsysteemistä.
 10. Ohjausaikoja ei osunut sopiviin ajankohtiin. Pääaineopinnot olivat samaan aikaan.
 11. Olen osallistunut ohjauksiin kerratakseni luennoilla käsiteltyjä asioita. Ryhmässä ongelmat ratkeavat helpommin.
 12. Olen osallistunut ohjauksiin, jotta oppisin. Matematiikkaa kun voi oppia vain laskemalla :)
 13. Olen tehnyt ohjaukset itsenäisesti. Siten opin henkilökohtaisesti paremmin.
 14. Samalla vaivalla se meni, kun kävi luennolla.
 15. Tein itsenäisesti, sillä opin uudet asiat paremmin itsenäisesti.
 16. Tulevatpahan tehtävät tehtyä, kun tulee paikan päälle.
 17. Työ & perhe
 18. Vain laskemalla voi oppia matematiikkaa!
 19. ei ole ollut aikaa :(
 20. ei ole ollut aikaa kun ohjausryhmät ovat mielestäni hieman huonoon aikaan.
 21. en jaksanut osallistua ohjauksiin, koska niistä saatu hyöty oli melko vähäistä
 22. minä en puhuu suomea

Mitä mieltä olet ohjauksista (tehtävät, ohjaus, merkitys oppimiselle)?

 1. Hyvä lukuunottamatta, että ohjaustehtävät voisivat olla saman tasoisia kuin harjoituksen kotiläksyt. Ohjaustehtävät olivat turhan helppoja verrattuna harjoituksen tehtäviin
 2. Harjoitukset ja ohjaukset tärkeitä. Vähintään toisesta hyvä saada opettajan palautetta.
 3. Helppoja perustason tehtäviä läpikäytävästä aiheesta, tehtävien tekoa autettiin ihan hyvin ja jos olisi ollut vaikeuksia oppia jotain niin olisi voinut ollakin suurta hyötyä.
 4. Ilman ohjauksia olisin varmaankin ollut pulassa.
 5. Jos on vaikeuksia asioiden ymmärtämisessä niin ne ovat erittäin auttavia tilaisuuksia.
 6. Mielestäni ohjaukset ovat juuri näin suoritettuna erittäin hyodyllisiä. Tehtävät tukevat hyvin harjoitusten tekemistä ja niissä saa apua ongelmiin.
 7. Ohjaukset edesauttivat oppimista. Tehtävät olivat pääsääntöisesti sopivan haastavia. Toisinaan jopa liian helppoja.
 8. Ohjaukset ovat olleet myös todella hyviä. Ohjauksissa asioista on tullut esille monia pieniä asioita, joita ei luennoilla eikä harjoituksissa ole ehditty käydä. Monta näppärää "vinkkiä" sieltä tuli saatua. Varsinkin Saarimäen ohjaukset hyvin antoisia: kaikki saavat ohjausta ja sopivasti johdatellen, jos ei asiaa ymmärrä. Hyviä perustehtäviä+muutama vaativampi: ohjaukset antoivat hyvän lähtökohdan demojen ja kirjallisten tekemiseen.
 9. Ohjaukset ovat tarpeellisia matikan kursseilla
 10. Ohjaukset tärkeitä numeerisella aihepiirillä.
 11. Ohjauksissa saa varmasti riittävät pohjatiedot ja laskenta rutiinin harjoitustehtäviä varten. Ohjaus tehtävät olivat sopivan helppoja.
 12. Ohjausten merkitys oli suuri. Matikkaa oppii vain itse tekemällä, ja siellä käymällä tuli ainakin tehtävät tehtyä.
 13. Tehtävät valittu kurssin muiden tehtävänantoen mukaisesti, joten tukivat oppimista ihan mukavasti, koska usein helpompia malleja varsinaisista tehtävistä. Helpommilla tehtävillä helpompi harjoitella teorian soveltamista ja koska eivät pisteytetäviä, niin hieman vähemmän painetta erehtymisessä. Pienryhmäsysteemi toimi mukavasti, mutta opettaja olisi usein voinut osallistua enemmän ryhmien toimintaan ja jutella enemmän ryhmille tehtävistä.
 14. Toisinaan ohjaus on tarpeen. On kätevää, että niissäkin tulee uusia (luennolla esittämättömiä tai vain ohi menneitä) asioita vastaan, niin pysyy läsnäolomotivaatio yllä.
 15. Tärkeää ja helpottaa oppimista.
 16. Vain tekemällä oppii.
 17. kyllä ne edistivät oppimista, mutta ohjaustehtävät oli tosi helppoja verrattuna harjoitustehtäviin
 18. ohjaukset ovat tärkeitä oppimiselle
 19. ohjaus on tärkeää, niissä oppii asiat.
 20. se oli hyvää, mutta minä olin ensimän ja tässä oli veikea.

Pitääkö ohjaustehtäviin olla saatavilla mallivastaukset?

 1. Ei välttämättä, koska harjoituksista on tarpeeksi mallivastausmateriaalia tenttiä varten harjoitteluun
 2. Ehdottomasti
 3. Ei välttämättä kaikkiin. Erityisesti vaativammat tehtävät sekä todistukset ansaitsevat mallivastauksen.
 4. KYLLÄ. Ehdottomasti, se mahdollistaa myös itsenäisen työskentelyn.
 5. Kovin ovat valmiit, siististi muotoillut vastaukset hyödyllisiä kerratessa. Omat kun tapaavat olla suttuisia. Ohjausvastaukset voisivat olla tarjolla jopa ennen harjoituksia. Olisivat tarpeen harjoitustehtäviin vastatessa, jos ei ole päässyt ohjauksiin.
 6. Kyllä, tukee etäoppimista.
 7. Kyllä.
 8. Kyllähän se hyvä olisi jos joku tehtävä on jäänyt vaivaamaan. Aika vähän noita kuitenkin tuli itse katsottua, ja monesti vastaukset olivat saatavilla netissä liian myöhään..
 9. Mallivastaukset voisivat tulla saataville kunkin ohjauskerran jälkeen. Esim. oikea vastaus (ilman ratkaisua) voisi olla saatavilla ennenkin.
 10. Mielestäni ohjaustehtäviin pitää saada mallivastaukset, sillä kaikki ei pääse paikalle ja voivat siten harjoitella itsenäisesti laskuja.
 11. Mitä enemmän materiaalia on saatavilla tenttiinlukua varten ja demotehtäviin yms, sitä parempi.
 12. Mitä enemmän materiaalia, sitä parempi opiskelijalle.
 13. Oli todella hyvä asia, että mallivastaukset sai myös netistä! Jos jäi pois joltakin ohjaus kerralta sai kuitenkin tietää vastaukset, ilman papereiden kanssa koululla sähläämistä
 14. On hyvä kun ohjaustehtäviin saa netistä jälkikäteen vastaukset, jos ei esim. ohjauksiin pääse.
 15. Pitäisi, koska aina ei pääse ohjauksiin. Kirjassa on kuitenkin vähän mallia, miten tehtävät ratkaistaan ja muutama valmiiksi ratkaistun tehtävän näkeminen auttaa ymmärtämään.
 16. Tietysti. Kaikkiin tehtäviin pitäisi olla vastaukset. On täysin järjetöntä ettei ole. Oikea kysymys olisi lähinnä, pitäisikö kokeessakin olla mallivastaukset. Jos ei ole mallivastauksia, ei voi tietää tehneensä virhettä, ennen kuin palautusten jälkeen. Jos olisi mallivastaus, pitäisi silti osata laskea tehtävä tai perustella vastaus muuten, mikä lienee niiden tehtävien tarkoituskin. Jos ei saa samaa vastausta, tietäisi heti paneutua syvällisemmin asiaan.
 17. kyllä
 18. on hyvä, olla koska itse tutkailin niitä kotona, kun en joko ehtinyt tai jaksanut tulla ohjauksiin
 19. osaan olisi hyvä olla, etenkin muutamiin "hyvin kurssin oleellista asiaa käsitteleviin", sillä kirjassa kuitenkin rajallinen määrä esimerkkejä ja niitä ei yleensä tule pohtineeksi samassa määrin.
 20. se olisi hyvä asia.
 21. se olisi mukavaa

HARJOITUKSET

Haetko harjoitustehtävät paperikopiona vai tulostatko ne verkosta?

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 aina
paperikopiona
10 38
2 yleensä
paperikopiona
8 31
3 yleensä
verkosta
5 19
4 aina
verkosta
3 12

Olen ollut harjoituksissa

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1 alle 20 % 2 8
2 20 - 40 % 0 0
3 40 - 60 % 1 4
4 60 - 80 % 4 15
5 yli 80 % 19 73

Harjoitusten hyvityspistemääräni (max = 12)

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0-3   1 4
2   4-6   4 16
3   7-9   7 28
4   10-12   13 52

Miksi olet osallistunut harjoituksiin tai laskenut tehtäviä vähän tai paljon?

 1. Arvelin etten voi oppia matematiikkaa muuten kuin laskemalla. Mahdollinen korkeampi numero on myös kannustanut tekemään tehtäviä.
 2. Halusin päästä kurssista läpi. Tuskin pääsee jos ei opettele kurssin asioita..
 3. Harjoitukset olivat mielestäni hyödyllisiä, mutta jälkimmäisen osion osalta muiden samanaikaisten kurssien työmäärät söivät yksikertaisesti liikaa aika ja resursseja.
 4. Harjoituksia tekemällä opin.
 5. Harjoituksissa oppii, ja saa pisteitä kurssin läpikäyntiin.
 6. Harjoitustehtävien tekeminen auttaa kurssin suorittamisessa. Niistä saa hyvistyspisteitä ja on helpompi lukea tenttiin kun on koko kurssin ajan tehnyt tehtäviä.
 7. Harjoitustehtävät ovat hyvää harjoitusta. Lisäksi ne eivät ole olleet turhan työläitä, joten miksipä en laskisi.
 8. Harjoitusten tekemisellä oli suuri vaikutus kurssin kokonaispistemäärään ja siten arvosanaan.
 9. Koin saavani suurimman hyödyn oppimiselle tekemällä harjoitustehtäviä, ja pisteiden saaminen motivoi tekemään niitä.
 10. Kurssin luonne kannustaa tekemään harjoituksia ja näin helpottamaan kurssin läpipääsyä. Ja kuten ohjaustehtävien kohdalla: vain laskemalla oppii!
 11. Kävin harjoituksissa aina vain kun pääsin, muiden opiskelukiireiden takia en kuitenkaan päässyt aina paikalle
 12. Matematiikka voi oppia vain laskemalla!
 13. Ne ovat tietääkseni ainoa tapa oppia tätä asiaa. Joskin olen huomannut, että ilman luentoja harjoitukset ovat melko haastavia.
 14. Olen yrittänyt varmistaa tentistä läpipääsyn.
 15. Pisteitä saa suhteellisen helposti verrattuna loppukokeen tekemiseen.
 16. Pääsee tentissä helpommalla. No, ja oppiikin.
 17. Saadakseni hyvityspisteitä. Oppiakseni.
 18. Tiedän, että jos en käy harjoituksissa niin tuskin läpäisen kurssia.
 19. Tunnen saavani suurimman hyödyn kurssista osallistumalla harjoituksiin ja tekemällä niitä tehtäviä, koska yleensä ne vaativat asioiden sisäistämistä enemmän kuin ohjaukset, joissa materiaali on yleensä enemmänkin johdattelua aiheeseen.
 20. Vähän laiska persoona. keksii muuta tekemistä. välillä työ kiireitä
 21. harjoituksia tekemällä oppii parhaiten
 22. harjoitustehtäviä tekemällä oppii sekä niitä tekemällä saa hyvityspisteitä jotka voivat nostaa arvosanaa.

Mitä mieltä olet harjoituksissa käytetystä ratkaisujen läpikäymisestä pienryhmissä?

 1. En näe sen hyödyllisyyttä.
 2. Erittäin hyvä käytäntö, olettaen että myös opiskelijoiden suhtautuminen asiaan on myönteistä.
 3. Harjoitusten läpikäyminen pienryhmissä antaa mahdollisuuden nähdä toisten ratkaisuja ja havaita ongelmakohtia, joita perinteisesti on liki mahdotonta havaita.
 4. Hyvä menetelmä riippuen ryhmästä. Tuttujen kanssa pohtiessa sai eniten irti tehtävistä.
 5. Hyvä toimintamalli verrattuna perinteiseen "kaikki taululle"-tyyliin.
 6. Ihan hyvä tapa. Parempi kuin että kaikki tehtäisiin taululle. Osa tehtävistä oli sellaisia ettei niitä moni osannut ja ne käytiin taululla läpi. Niihin ei yleensä löytynyt vapaaehtoisia taululle kirjoittajia. Vapaaehtoiset voisi harjoituksen vetäjä valita itse mieltymyksensä mukaan ja ottaa ilman hyvää syytä kieltäytyviltä merkinnät siltä kerralta pois. Hyvä syy kieltäytyä olisi tietysti esim väärä ratkaisu: mistä sitä etukäteen tietää mikä on oikein mikä väärin kun ei ole niitä mallivastauksia.
 7. Ihan hyvä. oli mukava porukka laskemassa meidän harjoituksissa.
 8. Ihan mukavaa, koska niin pääsee ääneen itsekin.
 9. Kun ohjaaja toimii tarpeeksi ripeästi läpikäyminen supuu hyvin, kuten Saarimäki tekee. Mielestäni toisilta opiskelijoilta oppii hyvin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kun kaikki ryhmässä ovat ahkeria ja osaavia vastausten läpi käyminen sujuu hyvin.
 10. Loistavaa - näkee usein erilaisia lähestymistapoja ja ratkaisuja tiettyyn ongelmaan.
 11. Läpikäyminen pienryhmissä oli tosi hyvä juttu, siinä säästyi aikaa ja muiden ratkaisujen näkeminen oli opettavaista
 12. Mukava tapa siinä mielessä, ettei tarvitse pelätä taululla käymistä, varsinkin kun ei osaa selittää tehtäviä kovin hyvin. Mutta huono puoli oli se, että joidenkin tehtävien selitys jäi puutteelliseksi.
 13. Nerokasta. Yksittäisten tehtävien liiduttaminen taululle on historiaa. Nykyisellä tavalla tehtävät "aukeavat" paremmin.
 14. Nyt tehtävät, joita ei osannut tehdä kotona, ymmärsi yleensä aina demoissa pienryhmässä. Muuten tehtävän olisi vaan kopioinut vauhdilta taululta eikä ehtisi ymmärtämään.
 15. Parempi tapa kuin yksinpuhelut liitutaululla.
 16. Pienryhmät ovat niin kauan hyvä juttu, kun on osannut tehtäviä edes jonkun verran. Jos tehtävien osaaminen hyvin heikkoa, niin tehtävien läpikäyminen voi jäädä hyvinkin vajaaksi. Ja täytyy uskaltaa avata suunsa ja pyytää taululle niitä tehtäviä, mitkä itselle epäselviä. Lisäksi pienryhmissä käytettävä aika pitäisi suhteuttaa siihen paljonko pienryhmät ovat tehtäviä tehneet, jotta mahd. taululle menevät tehtävät ehditään kunnolla tehdä. Muutenkin pienryhmien jäsenten pitäisi olla tehnyt tehtäviä suunnilleen saman verran, koska kuitenkaan ei ehdi kaikkia tehtäviä käydä, jos joku ei ole tehnyt esim. yhtään... Sinänsä oikein hyvä järjestely, mutta vaatii ohjaajalta "silmää" nähdä, kuinka hyvin ryhmät milloinkin toimivat.
 17. Tapa oli mielestäni mainio,koska siten näki erilaisia ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja ja menetelmiä joita ei perinteisellä harjoitusten läpikäynnillä näkisi.
 18. Toimiva, mutta opettaja saisi olla enemmänkin läsnä.
 19. paljon parempi kuin "kaikki taululle" vaihtoehto
 20. pienryhmät oli kiva vaihtelu muihin kursseihin verrattuna ja toimi hyvin.
 21. se on mukavaa, näkee useampia ratkaisumalleja.
 22. se on mukavan erilaista ja pienryhmissä voi keskittyä vaikeisiin laskuihin. pienryhmät kyllä antaa mahdollisuuden huijata helpommin.

Mitä mieltä olet muuten harjoituksista (tehtävät, ohjaus, merkitys oppimiselle)?

 1. Ehdottoman tärkeitä. Pelkällä teorian pänttäämisellä ei saa mitään aikaan.
 2. Ei noita ilman opi.
 3. Erittäin hyvä systeemi kaikenkaikkiaan. Kannustaa ja pakottaakin laskemaan.
 4. Harjoitukset on elintärkeät matematiikassa.
 5. Harjoitukset ovat mielestäni hyviä, koska on sekä helppoja että haastavia tehtäviä!
 6. Harjoitukset ovat olleet sopivan haastavia. Ne ovat edesauttaneet oppimista.
 7. Harjoitukset tukivat oppimista, ilman niissä käymistä en olisi selvinnyt kurssista
 8. Harjoitustehtävät olivat oikein hyviä: sopivasti helppoja perustehtäviä ja tarpeeksi haastetta vaikeammissa tehtävissä. Ja onneksi ei ollut yhtään ylivoimaisen vaikeaa tehtävää, jota ei olisi ymmärtänyt edes yhdessä käymisen jälkeenkään. Harjoitusten tekemisellä ainakin minulle hyvin suuri merkitys oppimisen kannalta. Tuovat luennon asiat käytäntöön!
 9. Harjoitusten ratkaisut olisi kivoja tietää etukäteen. Silloin tietäisi mitä ei osaa ja osaisi panostaa siihen ennen palautusta, saisi pisteet ja voisi keskittyä uuteen asiaan. Nyt tekee mokan, ei saa siitä hyvityspisteitä, kopioi jostain oikean ratkaisun jos jaksaa, mutta tuskin sisäistää ratkaisua.
 10. Harjoitusten tekemisellä oli mielestäni kriittinen osa oppimisen kannalta. Harjoitustehtävät olivat pääosin sopivan vaikeita ja motivaatio niiden tekemiseen pysyi siten hyvänä.
 11. Hyviä, merkitys oppimiselle merkittävä ja motivoiva, suurin hyöty tuli harjoituksista.
 12. Ihan kiva meininki
 13. Kiertojen osalta olisi voinut olla vaikka linkki johonkin työkaluun tms. koska on oleellisesti vaikeampaa miettiä kappaleen muotoa mielessään ja jotain dodekaedria ei ole kovi hellpo edes kyhätä, vaikkakin sellaisen kaupasta varmaan saisi.
 14. Minun tapauksessa ne ovat olleet pääasiallinen oppimismuoto, joten niiden arvo on hyvin suuri.
 15. Tehtävät haastavia, mutta mahdollisia. Oppimiseen tärkeitä.
 16. Tehtävät olivat erittäin hyviä, aihepiirin perusasioiden hallinta piti olla kunnossa ja sen lisäksi tarvittiin pientä päättelyä niiden ratkaisemiseen joten vaikeustaso oli kohdallaan. Suurin hyöty omalle oppimiselle tuli näistä.
 17. Ylipäätään ohjaukset ja harjoitukset näin järjestettynä oli ihan kiva.
 18. harjoitukset ja ohjaukset hyvin tärkeitä
 19. harjoitusten merkitys oppimiselle on suuri
 20. oppimiselle se on erittäin tärkeää. ilman laskujen laskemista ei opi mitään.

KIRJALLISET

Kirjallisiin tehtäviin olen vastannut

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0   0 0
2   1   0 0
3   2   1 4
4   3   4 17
5 4 kertaa 19 79

Kirjallisten tehtävien kokonaispistemääräni (max = 18)

null
Frekvenssitaulukko
C Id Vaihtoehto f %
1   0-3   0 0
2   4-6   3 14
3   7-9   4 18
4  10-12  3 14
5  13-15  6 27
6  16-18  6 27

Miksi olet vastannut kirjallisiin tehtäviin vähän tai paljon?

 1. Hyvityspisteiden takia
 2. Jokaiseen olen ainakin yrittänyt vastata. Kahdesta ensimmäisestä kirjallisesta yhteispisteinä minulla on 6p. Jälleen sama syy kuin harjoituksiin osallistumisessa, eli kurssin läpipääsy testaavan kokeen avulla.
 3. Kirjallisiin tehtäviin kannatti vastata niistä saatavan pisteellisen hyödyn vuoksi.
 4. Kirjallisilla tehtävillä oli todella suuri painoarvo koko kurssin arvosanaan.
 5. Kirjallisistä saa hyvin pisteitä kurssin läpäisyä ajatellen.
 6. Kurssin luonne kannustaa keräämään pisteitä mahdollisimman paljon. Ja yhä edelleen oppimisen takia. Kirjallisista saatava pistehyvitys suuri verrattuna harjoituksiin.
 7. MIelestäni hyviä pistokokeita ja asiallinen tapa testata osaamista
 8. Mahdollisuus tarkempaan matemaattiseen laskemiseen, tiukempi arvostelu kuin harjoituksissa antoi haastetta ja motivoi argumentoimaan vastauksia tarkemmin kuin harjoituksissa.
 9. Olen jokaista yrittänyt.
 10. Olen totta puhuen muistanut, että ne ovat pakollisia :) No, olisin minä muutenkin ne tehnyt. Sama syy kuin harjoitusten suhteen.
 11. Olen vastannut jokaiseen, koska olen ajatellut sen vaikuttavan olennaisesti numerooni.
 12. Pakko vastata.
 13. Pääsee tentissä helpommalla. Saa miettiä ajan kanssa. Käyvät ne joskus viihteestäkin, tosin harvemmin. :-)
 14. Tehtävien ja vaikeustason/muodollisen ilmaisun kiinnostavuuden takia
 15. Usein tehtävän aloitus jäi liian myöhään
 16. Vastasin aina kirjallisiin tehtäviin, koska niistä sai helposti hyvityspisteitä
 17. Yritän saada pisteitä kokeeseen. Myös oppiakseni. Suurimmalta osin kylläkin sen takia, että pitää päästä kurssista läpi.
 18. hyvityspisteet, oppiminen
 19. niistä oppii sekä saa hyödyllisiä pisteitä tenttiin
 20. niistä saa hyvityspisteitä kokeeseen sekä tietysti niitä tekemällä oppii.

Mitä mieltä olet kirjallisten tehtävien määrästä ja vaikutuksesta suoritukseen?

 1. Aika vaikeita
 2. Ei ainakaan enempää kirjallisia yhteen kurssiin, koska vievät todellla paljon aikaa ja energiaa! Ovat kyllä todella hyviä oppimisen kannalta.
 3. Ihan hyvä. Vähintään kaksi viikkoa on hyvä olla miettimisaikaa.
 4. Kirjallisia tehtäviä oli ihan sopiva määrä.
 5. Kirjallisia tehtäviä oli sopivasti
 6. Kirjallisten määrä hyvä ja ihan kiva, että useimmiten oli myös vaihtoehtoiset kaksi tehtävää.
 7. Kirjallisten määrä on sopiva ja mielestäni ne palkitsevat hyvin ahkerat ja osaavat opiskelijat.
 8. Kirjallisten osuus on liian suuri kurssin maksimipistemäärästä.
 9. Kirjallisten tekotahti oli juuri sopiva joten määräkin oli siten hyvä. Vaikutus suoritukseen on aika suuri mutta mielestäni se on vain hyvä asia.
 10. Melko ok määrä. Ei ainakaan yhtään lisää.
 11. Mielestäni tehtävien määrä ja vaikutus suoritukseen olivat molemmat hyvät.
 12. Määrä oli ihan hyvä.
 13. Määrä sopiva, vaikutus juuri oikea.
 14. Riittävä määrä, ehkä 3 olisi ollut parempi määrä. Vaikutus suoritukseen voi olla merkittäväkin joten sinällään ne toimivat tavallaan minivälikokeina joka auttaa jakamaan kurssin painolastia pitemmälle aikavälille ja tekee kurssin suorituksesta mieluisempaa.
 15. Tehtävien määrä oli sopiva mutta mielestäni niitä painotettiin hieman liikaa suhteessa harjoitustehtävistä saatavaan hyvitykseen.
 16. Vaikutus saisi olla pienempi. Tehtäväni kun ovat hieman epäonnistuneet...
 17. määrä ja vaikutus sopivia
 18. määrä ok, ja kirjallisista on hyötyä oppimiselle, koska itse ainakin yritin aina panostaa niihin
 19. se on hyvä asia. se motivoi niitä tekemään.
 20. tehtäviä on sopivasti

Mitä mieltä olet itse kirjallisista tehtävistä ja niiden merkityksestä oppimiselle?

 1. Alleviivaavat hyvin kurssin oleellisinta sisältöä
 2. Edistää oppimista, mutta harjoitukset tärkeämpiä.
 3. Itse pidin niitä kurssin parhaana osuutena. Sai pohtia rauhassa yhtä tehtävää, eikä tarvinut puskea demoja liukuhihnalta.
 4. Kiinnostavia ja kivoja tehtäviä, oppimisen kannalta ehkä asioiden sisäistämistä ei tullut niin paljoa opittua mutta tiukempi perustelu ongelmien ratkomiselle antaa enemmän matemaattista taitoa perustella asioita myöhemminkin.
 5. Kirjalliset eivät niinkään tue asioiden oppimista toisin kuin demotehtävät.
 6. Kirjalliset haastavia, mutta hyvällä tavalla! Välillä on hyvä kun joutuu laittamaan aivonystyränsä oikein lujille :) Hyvä kun tehtävät "inhimillisiä" eli työnteolla niistä voi saada hyvät pisteet.
 7. Kirjalliset tehtävät mahdollistavat syventymisen tiettyyn asiaan tarkemmin.
 8. Kirjalliset tehtävät olivat kiinnostavia, ja muodollisesti pätevän ja kattavan ilmaisun tuottaminen tekstinä oli myös kiinnostavaa. Yleensä vaikeustaso oli juuri oikeanlainen, joten niistä oppi jotenkuten myös itse asiaakin, tosin kyseiset asiat oli aina käyty aikaisemmissa harjoituksissa läpi joten uuden asian oppimista siinä harvoin tuli.
 9. Kirjallisista tehtävistä oli suurin hyöty se, että sai tietää vähän suuntaa, miten tehtäviä arvostellaan. Mistä saa pisteitä, kuinka tarkkaan asioita täytyy selittää jne.. (Minulle tämä oli ensimmäinen matikan kurssi) Myös tehtävistä saadut malliratkaisut oli hyvät.
 10. Kirjallisista tehtävistä, koska ne ovat haastellisia opin parhaiten!
 11. Liian suuri painoarvo suhteessa laskupisteisiin. Muutenkin vierastan itse näin suurta hyvityspistesysteemiä, koska eihän sitä tiedä kuka ne on laskenut tai auttanut kädestä piten laskemisessa
 12. Liian vaikeita. En esim. muista enää miksi sen modulotehtävän sai jakaa nelosella, kun en sitä tehtävää silloin yrittänytkään tehdä. Nyt se tietysti sitten tulee kokeeseen...
 13. Mielestäni melko turhat verrattuna harjoituksiin, jotka nostavat työmäärällään enemmän osaamista, mutteivat ole niin niin ahdistava pakote onnistumiseen.
 14. Niiden tekeminen pakotti perehtymään tarkemmin johonkin tiettyyn kurssin asiaan, ja olivat siten hyödyllisiä oppimisen kannalta.
 15. On hyvä soveltaa oppimista laajemmin ennen tenttiä harjoitusten jälkeen tekemällä kirjalliset tehtävät.
 16. Osa tehtävistä oli ehkä turhankin haastavia. Toki haastavuus kannustaa etsimään tietoa ja oppimaan asia kunnolla.
 17. ei ehkä niin suurta merkitystä oppimiselle mutta tulee laskettua enenmmän tehtäviä niin sillon aina oppii
 18. kyllähän kirjallisia tekemällä oppii, varsinkin oppii enemmän sitä miten pitää kokeeseen vastata kun täytyy asioita selittää kirjallisesti.

TENTTI JA SUORITUS

Mitä mieltä olet kurssin suorittamisesta hyvityspisteillä ja testaavalla kokeella (mielekkyys, osioiden painotukset)?

 1. Erittäin mielekästä, kurssin suoritus jakamalla se useampaan osaan oli jokseenkin kevyttä ja mukavaa joten ylenmääräistä stressiä ei tullut. Painotus on melko lailla kohdallaan.
 2. Erittäin mielekästä, työmäärä ei kasvanut liian suureksi koskaan ja osioita painotettiin melko tasapuolisesti ja laajasti joten kokonaisuutena hyvä tapa suorittaa kurssi.
 3. Hieman epäselväksi jäi se pääseekö kurssia läpi jos ei ole puolia hyvityspisteistä ja aikoo osallistua testaavaan kokeeseen. Toisaalta arvostelu tuntuu ankaralta (yleensähän demopisteillä nostetaan arvosanaa, ja ne lasketaan tentin jälkeen). Mutta minulla ei varmaankaan olisi edes mahdollisuuksia läpi pääsyyn, joten tentti jossa saa jättää yhteen vastaamatta on minulle parempi vaihtoehto.
 4. Hyvityspisteet parempi tapa suorittaa kurssi kuin yhden aamun ahkerointi tentissä.
 5. Hyvityspistejärjestelmä ajatuksena on ok. Mallivastauksilla nekin jotka eivät heti asioita ymmärrä voisivat ottaa paremmin asioita älyävät kiinni töitä tekemällä ja saisivat myös mahdollisuuden hyvitykseen. Nythän hyvityspisteitä jaettiin oikeista vastauksista, ei uuden asian oppimisesta.
 6. Hyvä tapa suorittaa kurssi.
 7. Ihan hyvä systeemin, mutta kirjallisten osuus on liian suuri. Vaikka tein lähes kaikki demotehtävät ja kirjalliset, voin käytännössä saada korkeintaan arvosanan 2, vaikka saisin tentistä täydet pisteet. Tämä ei kauheasti innosta jatkamaan kurssilla jos heti alussa pari kirjallista menee huonommin.
 8. Itse tykkäsin tästä vaihtoehdosta. Muuten olisi saattanut tehtyjen demojen määrä lipsua.
 9. Koskivat samoja aiheita kuin kirjalliset tehtävät, mikä sinänsä positiivista, kun huomioidaan kirjallisten osoittaneen oleellisinta sisältöä.
 10. Kurssin tapa on hyvin mielekäs minunlaiselleni opiskelijalle, joka tykkää tehdä hommia jo kurssin aikana eikä niinkään edellisenä iltana ennen tenttiä. Osioiden painotukset ovat kohdallaan, koska jotta saat kirjallisista täydet vaatii suuren työmäärän verrattuna harjoituksiin. Työnteosta pitääkin saada hyvitystä!
 11. Mielestäni kurssin suoritus hyvityspistellä on hyvä asia. Kerrankin ahkeruus palkitaan ja huomioidaan ne jotka tekevät töitä kurssin aikana eikä vain pari päivää ennen tenttiä.
 12. Se pakottaa osallistumaan harjoitustehtäviin ja tekemään kirjallisia tehtäviä pitkin kurssia enemmän. Toisaalta on masentavaa mennä tenttiin, jos osa pisteistä on jo heti pois, koska harva saa täydet hyvityspisteet.
 13. Suoritus tapa oli mielestäni erittäin hyvä ja sopisi muillekkin matematiikan kursseille, koska matematiikkaa oppii tekemällä, eikä lukemalla. Hyvityspisteet olivat hyvä porkkana tehtävien tekoon.
 14. Testaava koe + hyvityspisteet oli mukava tapa suorottaa kurssi
 15. Tuli vastaus tossa edellisessä ruudussa
 16. kyvä vaihtoehto, antaa painoa kurssin aikana tehdylle työlle
 17. se on hyvä asia. on hyvä että kun on käyttänyt aikaa tekemällä demoja ja kirjallisia niin niistä saa vielä hyvityksen, joissa on tietynlainen koe. muutenkin testaava koe on erilaista kuin muissa matikankursseissa ja se tuo mielekkyyttä.

Mitä mieltä olet testaavan kokeen tehtävistä (määrä, vaikeustaso)? Miten ne testasivat osaamista?

 1. Ihan hyvät tehtävät vaikeustasoltaan. Tehtävät olivat vaan sellaisia, ettei osannut itse arvioida oliko tehtävän tehnyt täysin oikein vain täysin väärin.
 2. Mielestäni testaavassa kokeessa kysyttiin kuuri niitä osioita, jotka olivat kurssissa tärkeitä. Tehtävien määrä oli sopiva! Osaamista ne testasivat keskeisistä asioista.
 3. Määrä testaavassa kokeessa on hyvä, vaikeimpaaan tehtävään saa jättää vastaamatta. Yliopistossa arvostelu tuntuu melko tiukalta, jos jokaisesta tehtävästä ei saa kolmea pistettä on suoritus hylätty. Kurssi oli pitkä, tammikuusta toukokuuhun, joten asiat alkoivat jo unohtua. Siksi olisikin ollut parempi jos esim. helmi- maaliskuussa olisi ollut välikoe.
 4. Testaavan kokeen tehtävät olivat sopivia vaikeudeltaan eli pari tehtävää helpohkoa ja pari vaikeampaa. Jos kurssin aikana tehtyä työtö halutaan painottaa, ei testaava koe saa olla liian vaativa. Olisi väärin jos esim. saa täydet hyvityspisteet, muttei pääse läpi vaikeiden kysymysten takia... Testasivat osaamista mielestäni hyvin, kurssin perusasioita.
 5. Testaavan kokeen tehtävät tuntuivat aluksi yllättävänkin vaikeille, mutta osoittautuivat sopiviksi. En osaa sanoa miten ne mittasivat yleistä osaamistani, ainakin ne kattoivat kurssin keskeisimmät asiat.
 6. Testaavassa kokeessa sopivasti erilaisia tehtäviä. Testasivat osaamisen juuri oikein.
 7. Tuntuivat aika helpoilta suhteessa harjoitusten tasoon tai sitten oli oma osaaminen noussut
 8. Vaikeustaso oli sopivan helppo. Joskus demotehtävää on joutunut pohtimaan tuntitolkulla, mutta demojen pohjalta noista selvisikin ihan mukavasti (ainakin luulen kun ei ole vielä pisteet selvillä).
 9. Vaikeustaso sopiva, mutta olisivat voineet olla kaikkikin pakollisia...
 10. Verrattain pieni määrä kysymyksiä, jotka olivat vaikeustasoltaan kyllä sopivia. Osaamisen testauksessa pieni kysymysmäärä taas vaikeutti kattavaa testaamista jolloin kysymysten aihepainotus jäi ehkä vähän vajaavaiseksi.
 11. tehtävät testasiivat hyvin oppimista, ne olivat sopivan haastavia, samantyyppisiä mitä kurssilla opiskeltiin
 12. testaavankokeen tehtävät testasivat oppimista mielestäni hyvin. tehtäviä on tarpeeksi ja on tarpeeksi aikaa käytettävissä.

VAPAATA ARVIOINTIA

Mitkä olivat kurssin mielenkiintoisimmat asiat? Mistä olisit halunnut kuulla enemmän tai lisää?

 1. Kurssin loppupuoli oli helpompaa, joten ehkä niihin olisin halunnut perehtyä enemmän.
 2. Logiikka ja todennäköisyydet
 3. Lukuteoria oli mielenkiintoista ja erityisesti alkulukuihin liittyvä teoria kiinnostaa oman alanikin kannalta.
 4. Modulolaskenta oli mukavaa: aluksi haastavaa, mutta sitten kun iden tajusi niin helppoa. Symmetria "maanläheistä", mutta haastavaa. Logiikka oli kivaa aivojumppaa! Oikeastaan kaikki asiat mukavia!
 5. Modulolaskenta. permutaatio.
 6. Numeroteoriaan liittyvät asiat yleensä olivat kiinnostavaa luettavaa, joten niihin olisi voinut tutustua enemmänkin omasta puolestani.
 7. Symmetriat jne mielenkiintoisimpia.
 8. Symmetriat mielenkiintoisimpia. Lisää niistä?
 9. Todennäköisyydet olivat mielenkiintoisia.
 10. Todennäköisyyslaskennan osuus oli ehkä mielenkiintoisin. Toki aiemmatkin osuudet olivat mielenkiintoisia.
 11. itse pidin paljon symmetriasta ja permutaatiosta. ne olivat selkeitä asioita.
 12. kierrot ja peilaukset sekä kolmiulotteiset kappaleet ja todennäköisyyslaskut
 13. modulo laskenta, lisää todennäköisyyslaskennasta

Mitkä olivat kurssin vaikeimmat asiat? Entä tylsimmät?

 1. Modulot tuottivat vielä tentissäkin ongelmia.
 2. Permutaatiot & symmetriat
 3. Symmetrisyys oli hieman kinkkinen hahmottaa paikoin, ja niiden asioiden kertaaminen parikin kertaan johti tylsistymiseen koko aihealuetta kohtaan.
 4. Todistamiset, eli kurssin alkupuoli, jossa piti itse keksiä todistus. Varsinkin minulle asia tuotti ongelmia, sillä en ole käynyt aiempia kursseja, joten osa perus laskuista on jo unohtunut.
 5. Tylsimmät asiat olivat kurssin alussa. Tämä johtui siitä, että ne olivat jo ennalta tuttua, muilla kursseilla läpi käytyä, asiaa.
 6. Tylsää ei ollut. Kiitos Mikolle.
 7. Vaikeimmat asiat olivat todennäköisyyksiin liittyviä. Tylsimpää ehkäpä symmetria, koska ajan kanssa pitkästyi kääntelemään erinäköisiä palikoita "pääkipuun asti" :)
 8. Vaikeimmat oli permutaatiot.
 9. Vaikein:Modulolaskenta Tylsin:Permutaatiot
 10. Välillä kuvioiden hahmottaminen tuottaa ongelmia
 11. todennäköisyyslaskenta oli vaikeinta sekä tylsintä kun se oli niin vaikeaa.
 12. vaikeimmat: permutaatioiden kiertoesitykset ja avaruuskappaleiden symmetriat

Mikä edisti oppimistasi ja motivoi opiskeluasi eniten?

 1. Harjoitustehtävät ja niistä saatavat pisteet.
 2. Hyvityspisteet
 3. Kiitos Mikolle.
 4. Kiva meininki
 5. Kurssin sopiva etenemistahti edisti oppimistani parhaiten. Asiasisältö oli jaettu hyvin osiin.
 6. Opiskeluani motivoi hyvä opetus, selkeä aikataulu ja hyvityspistesysteemi. Tiesi, että kun tekee hommia kurssin aikana, niin pääsee helpommalla tentissä.
 7. Oppimista edisti hyvät ohjaus- ja harjoitustehtvät sekä kirjalliset. Selkeät luennot motivoivat käymään niissä.
 8. Tuli aloitettua, niin täytyy kai se viedä loppuun asti.
 9. kirjalliset tehtävät
 10. tässä kurssissa se että oli niin paljon eriasioita. vaikka osa olikin todella tylsää ja vaikeaa niin aina löytyi joku osa alue joka oli helpompaa ja mielenkiintoisempaa.

… ja, mikä haittasi oppimistasi tai latisti intoasi eniten? (Jos keskeytit, miksi?)

 1. Asioiden vaikeus. Esimerkiksi propedeuttisen kurssin käynnistä olisi varmasti ollut hyötyä, olisi ainakin tullut lukio asiat kerrattua.
 2. Ei latistavaa.
 3. Kurssi oli kestoltaan liian pitkä
 4. Luentojen ilta-ajat.
 5. Läsnäolo tilaisuuksissa joissa suurin osa käsiteltävästä asiasta oli nopeatajuista itselle, mutta aihetta käytiin läpi jotenkuten hitaasti. Eli luentojen ja ohjausten osuudet yleensä olivat hieman masentavia mutta näiden vapaaehtoisuuden takia niistä ei ollut haittaa.
 6. Olisi ollut kiva, jos olisi ollut joku kaveri, jonka kanssa olisi voinut tehdä ja pohtia harjoitustehtäviä ja harjoitella tenttiin yhdessä. Kävin täältä Pirkanmaalta, niin ei tullut siinä suhteessa sosiaalista oppimsta vaan kotihommat tuli tehtyä yksin
 7. Oppimista haittaavia asioita ei ilmennyt.
 8. Rinnakkaiset matematiikan kurssit.
 9. Välillä olisi toivonut helpompiakin neuvoja ohjauksissa kuin "löytyy vinkkiä kirjan sivulta 43", ei välttämättä kovin motivoivaa.
 10. mikään ei haitannut..

Anna meille risuja (huonoa, toimimatonta, korjattavaa, tms.)

 1. ---
 2. Ehkä enemmmän saisi varoittaa kurssin luonteesta niitä joilla on vain lyhyt matikka käytynä (tosin eipä pitkästäkään taida paljoa olla hyötyä). Ainakin tuli tutustuttua millaista yliopisto matematiikka on.. Todistamista.
 3. Ei juuri mitään.
 4. Ei tule mieleen haukkuja.
 5. En oikein tajunnut sitä, että miksi demoryhmässä pitää olla koko kaksi tuntia, jos on tehnyt kaikki tehtävät ja käynyt ne läpi. Ei ole kauheasti mieltä istua seitsemän jälkeen koululla turhaan.
 6. Harjoitusten iltaryhmiin enemmän napakkuutta eli tilaisuudet venyivät joka kerta. Tehtävät kannattta käydä yhdessä läpi, missä kaikilla on vaikeuksia, muuten aikaa kuluu siihen kun jokainen ryhmä kysyy samaa asiaa.
 7. Luentojen myöhäinen ajankohta latisti hieman kurssia.
 8. Olkaa ylpeitä erilaisen oppimismenetelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 9. Tentissä häiritsi valvojan ja opiskelijan pitkähköksi venähtänyt juttelu... :( Juttelut voisi hoitaa muualla, kun muut yrittävät tehdä tenttiä!
 10. kurssilla oli tosi paljon asiaa ja kurssi tuntuu todella pitkäkestoiselta

… ja ruusuja (hyvää, toimivaa, säilyttämisen arvoista tms.)

 1. Demotehtävien läpikäynti ryhmissä oli mukava yllätys. Monesti demoissa saattaa keskittyminen herpaantua jos vaan taulua seuraa.
 2. ERINOMAINEN KURSSI! Taitaapa olla paras kurssi minun opiskelujeni aikana :)
 3. Harjoitusten ryhmätyö -konsepti oli mielestäni toimiva. Luennoissakaan ei ole valittamista.
 4. Humaani ote luonnoilla
 5. Luennoitsijan tyyli luennoida on todella hyvä. Mukavaa päästä osallistumaan luennoilla. :)
 6. Ohjauksissa oli hyvä henki, ainakin siinä ryhmässä jossa yleensä kävin. Eli ehkä pienryhmä ohjaus oli hyvä ratkaisu. Kirjalliset oli hyvä juttu.
 7. Oppimismenetelmä harjoituksissa toimii.
 8. Pienryhmät toimi hyvin. Luennot oli hyviä ja selkeitä. Luennoitsija hyvä.
 9. Ryhmissä tapahtuva harjoitusten läpikäynti. Hyvät, selkeät ja mielenkiintoiset luennot.
 10. Suurin osa materiaalista on hyvin tehtyä, suoritustapa on hyvä ja harjoitusryhmien käytäntö on hyvä.
 11. Säilyttää tämänkertainen tapa suorituksiin.

Kehittämisehdotuksia, ideoita, toiveita?

 1. Enemmän esimerkkejä varsinkin vaikeimmista asioista!
 2. Ohjaustehtävistä osa vaikeammiksi
 3. Välikoe!!

Muita ajatuksia?

 1. Hyvin järjestetty ja toteutettu kurssi. Lisää tällaisia kaikille laitoksille. :)
 2. KIITOS :)
 3. Toivottavasti meni läpi, mielenkiintoinen kurssi (matematiikaksi :)) sísällöltään.

Kiitos kaikille vastanneille antamastanne palautteesta!