Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Arviointikriteerit

tekijä: saarimak — Viimeisin muutos torstai 02. heinäkuuta 2009, 13.42
Yleinen arviontitapa matematiikassa sekä kokeiden, tehtävien, harjoitusten ja oppimistehtävien arviointi.

Yleinen arviontitapa matematiikassa

Kurssikohtaiset arviointimenettelyt ilmoitetaan aina kursseilla ja ne löytyvät kunkin kurssin opiskeluoppaasta tai verkkosivulta. Tämä tarkoittaa: mistä osioista suoritus koostuu, millä asteikolla ne pisteytetään, mitä vaaditaan läpipääsyyn ja mahdollisesti muihin arvolauseisiin. Yksittäisten osioiden kuten kokeiden, koetehtävien, opiskelutehtävien ym. arviointikriteerit eivät ole yleensä nähtävillä. Koetehtävien palautustilaisuudessa tai julkaistujen malliratkaisujen yhteydessä saatetaan käytettyjä arviointiperusteita kuitenkin selvittää.

Matematiikassa on käytössä useita opintojaksojen suoritustapoja: opintojakso voidaan suorittaa mm. loppukokeella, kahdella tai useammalla välikokeella, oppimistehtävin, harjoitustöin tai seminaariesitelmin tai näitten yhdistelmin. Useimmiten hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla 1−5, mutta myös hyväksytty-arvolausetta saatetaan käyttää esim. pienillä opintojaksoilla tai seminaareilla.

Loppukokeet

Loppukokeessa on yleensä 5 tehtävää. Kukin tehtävä arvioidaan pistein 0−6 ja näitten pisteet lasketaan yhteen. Hyväksyttyyn suoritukseen (1/5) on saatava vähintään puolet maksimipisteistä (30 p) eli 15 p. Arvolauseiden prosenttirajat voivat hieman vaihdella, mutta ne ovat yleensä seuraavat:

 • 5 (erinomainen): 90 %,
 • 4 (kiitettävä): 80 %,
 • 3 (hyvä): 70 %,
 • 2 (tyydyttävä): 60 %,
 • 1 (välttävä): 50 %.

Loppukoetta ei siis arvioida kokonaisuutena, vaan sen arviointi perustuu yksittäisten koetehtävien arviointiin. Kursiin liityvässä loppukokeessa voidaan ottaa lisäksi huomioon harjoitustehtävistä tai oppimistehtävistä saadut hyvityspisteet. Hyvityspisteet voivat esimerkiksi korvata yhden koetehtävän tai rinnastua yhteen lisätehtävään. Muitakin huomioimistapoja on.

Välikokeet

Kursseihin saattaa kuulua useampi osatentti, välikoe, joiden yhdistelmällä kurssi voidaan suorittaa. Välikokeissa on yleensä neljä tehtävää. Opintojakso arvioidaan silloin välikokeitten kaikkien tehtävien perusteella vastaavasti kuin loppukoe.

Koetehtävien arviointikriteerit (0−6 p.):

 • 6 p: Tehtävä on täydellisesti ratkaistu, käsitteitä on oikein käytettty, merkinnät ovat asianmukaiset ja ratkaisu on hyvin perusteltu ja selitetty. Joitakin sellaisia pieniä virheitä ja lipsahduksia saatetaan sallia, jotka eivät vaikuta ratkaisuperiaatteisiin.
 • 5 p: Tehtävä on pääosin erittäin hyvin ratkaistu, mutta joitakin virheitä tai puutteita esiintyy yksittäisissä kohdissa vastausta.
 • 4 p: Tehtävä on pääosin hyvin ratkaistu, mutta jokin tehtävänosa on käsittelemättä tai on useita pieniä virheitä tai puutteita.
 • 3 p: Tehtävä on ratkaistu vain osin: puolet oikein, puolet väärin. Joitakin käsitteitä ja menetelmiä on kuitenkin käytetty oikein. Kokonaisuudessaan tehtävä on hyväksyttävästi käsitelty.
 • 2 p: Tehtävää on ratkaistu vain joiltakin osin eikä kokonaisuudessaan hyväksyttävästi.
 • 1 p: Tehtävän ratkaisussa vaadittavista käsitteistä ja menetelmistä vain joku on pieneltä osin ymmärretty tai käytetty.
 • 0 p: Tehtävän ratkaisussa vaadittavia käsitteitä ja menetelmiä ei ole ymmärretty ollenkaan.

Kokeiden palautustilaisuudessa tai julkaistujen malliratkaisujen yhteydessä saatetaan käytettyjä arviointiperusteita selvittää tehtävittäin tarkemmin.

Harjoitukset

Harjoitustehtävien laskemisesta ja harjoituksiin osallistumisesta annetaan usein hyvityspisteitä loppukokeisiin tai välikokeisiin. Osallistuminen arvioidaan tehtävien ratkaisumäärien perusteella ilman laadullista arviointia. Hyvitystapoja on useita erilaisia käytössä (mm. hyvityspisteiden lisäys koepisteisiin tai koetehtävän korvaus hyvityspisteillä).

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät voivat olla osana kurssin kokonaisarvioinnissa tai niistä voi koostua koko arviointi. Oppimistehtävät arvioidaan samaan tapaan kuin yksittäiset koevastaukset, mutta pisteskaalaus voi olla erilainen (esimerkiksi 6 p:n sijasta maksimi voi olla 3 p.).

Hyväksytty-asteikko

Jos opintojakso arvioidaan pelkästään hyväksytty-hylätty-asteikolla, hyäksytyn suorituksen arviointikiteerinä käytetään soveltaen yksittäisen koetehtävän 3 pisteen kriteeriä.