Matematiikan yleisopinnot

by Toni Kristian Hukkanen last modified Sep 11, 2017 06:00 PM
Matematiikan yleisopinnot Jyväskylän yliopiston sivuaineopiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Matematiikan yleisopinnot on tarkoitettu erityisesti muille kuin matematiikan pää- tai sivuaineopiskelijoille. Ne on tarkoitettu laajentamaan koulumatematiikan osaamista. Sivuaineopiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitetuista perusopinnoista löytyy tietoa eri sivustolta. Aineopinnoista taas löytyy tietoa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen sivuilta.

Yleisopintokurssit

Matematiikan propedeuttisen kurssin tarkoitus on laajentaa lukion lyhyen matematiikan tiedot vastaamaan pitkän oppimäärän tietoja siltä osin kuin niitä edellytetään muilla matematiikan johdanto- ja perusopintokursseilla, erityisesti Matematiikan peruskurssilla. Kurssi sopii myös lukion pitkän matematiikan oppien kertaukseen.

Matematiikan peruskurssi oli laaja yleiskatsaus matematiikan eri osa-alueisiin. Kurssia ei enää järjestetä, mutta materiaalit ovat käytettävissä.

Kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Ilmoittautumiset alkavat noin kuukausi ennen kurssin alkua.