Esimerkki 2

by Toni Kristian Hukkanen last modified Sep 01, 2009 01:41 PM


Vasen ja oikea raja-arvo funktion määrittelemättömässä pisteessä (rationaalifunktion nimittäjän nollakohta). Seuraa miten pisteiden X1 ja X2 lähestyessä toisiaan vastaavat funktion arvot f(X1) ja f(X2) käyttäytyvät.

Funktion f lauseke:

f(x) = (x^4 - 3x^3 + 3x² - 3)/(x-1)

Pistettä X1 (sininen) voit liikuttaa pisteen 1 vasemmalla puolella ja pistettä X2 (punainen) pisteen 1 oikealla puolella.