Logaritmifunktio

by Toni Kristian Hukkanen last modified Sep 01, 2009 01:41 PM

Logaritmifunktion kuvaaja

Logaritmifunktion f(x) = loga x kantalukua a voi muuttaa liukujanalta.

Idea on peräisin Wing Kuenin sivulta.

Vertaa eksponenttifunktion kuvaajaan.