Perustyypit

by Toni Kristian Hukkanen last modified Sep 01, 2009 01:41 PM

Lineaarikuvausten perustyyppejä

Oikeanpuoleiseen koordinaatistoon muodostuu vasemmanpuoleisessa koordinaatistossa olevan kuvion kuva lineaarikuvauksessa

L: R2 -> R2: L(u) = Lu, u = (x,y).

Mahdollisia kuvauksia ovat peilaukset koordinaattiakselien suhteen, kierto ja venytys.