Harjoitukset

by hutokr last modified Aug 11, 2011 10:38 AM

Harjoitustehtäväpaperit jaetaan luennolla torstaisin. Papereita saa myos MaA-rakennuksen 1. kerroksen aulassa salin A102 oven vieressä sijaitsevalta pöydältä propedeuttisen kurssin lokerosta. Kurssille ilmoittautuessaan opiskelija valitsee laskuharjoitusryhmän. Tilapäisen esteen sattuessa voi mennä eri ryhmään. Jos poissaoloon on pätevä syy, opettajan kanssa voi sopia ratkaisujen esittämisestä kirjallisesti. Tälloin ratkaisut tulee jättää ennen ensimmäistä demotilaisuutta, siis viimeistään torstaiaamuna kello 8, opettajalle. Postitse lähetettävien vastausten tulee olla leimattu viimeistään edellisenä päivänä (keskiviikkona).

Harjoituksista saa hyvityspisteitä seuraavasti:

      20% -> 1p
      40% -> 2p
      60% -> 3p
      80% -> 4p

Hyvityspisteet lisätään tenttipisteisiin (max. 30), jolloin kurssin arvosana voi nousta. Kurssista pääsee läpi 15 pisteellä, mutta tentistä on saatava vähintään 12 pistettä.

 

Kurssin voi tenttiä myöhemminkin, mutta hyvityspisteet voi käyttää vain saman lukukauden tenteissä.