Tervetuloa kurssille!

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 10.31
Banneri

Verkkokurssin tuotantoprosessi (TIES463) on tietotekniikan aineenopettajien pakollinen syventävä opintojakso. Opintojakson laajuus on 10 op.

Opintojaksolla perehdytään verkkokurssin tuottamiseen liittyviin asioihin, mm. opettajan toimintaympäristön ja oppisisältöjen analysointiin, kurssisisällön suunnitteluun, pedagogiseen suunnitteluun, tekniseen toteutukseen, arviointiin sekä verkkokurssin jatkokehitykseen. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet tuottaa verkkoon laadukkaita ja uudelleenkäytettäviä oppimisaihioita sekä kokonaisia verkkokursseja.

Kurssi koostuu luennoista, oppimistehtävistä, ohjauksista sekä harjoitustyöstä. Kurssia EI voi suorittaa tenttimällä!

Tarkemmat tiedot kurssin tavoitteista ja suorittamisesta löytävät

Esitietovaatimukset

Opintojakson esitietovaatimuksina ovat aineenopettajan pedagogiset perusopinnot, kasvatustieteen approbatur tai vastaavat tiedot, Tietotekniikan opettajan työvälineitä -kurssi, Tietotekniikan opetuksen perusteet -kurssi ja Virtuaaliset oppimisympäristöt -kurssi, sekä WWW-sivujen tekotaidot (myös tyylitiedostojen laatiminen).

Kurssin luennoitsija

Kurssin luennoitsijana toimii Leena Hiltunen; lrl [at] jyu.fi, p. 260 4977. Työhuone sijaitsee Agoran 5. kerroksessa Ag C523.3.

Kurssin sisältö