Teoriat verkkokurssien takana

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 12.51

Verkkokurssien rakentamisen taustalla vaikuttavat aina teoriat oppimisesta ja opettamisesta. Se miten ihminen oppii vaikuttaa suoraan siihen, millaista opetusta kannattaa tarjota ja millaisessa muodossa. Teoriat opettamisesta puolestaan kertovat miten kannattaa opettaa, jotta huomioidaan erilaiset oppijat ja siten tarjotaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet oppia (kukin omalla tavallaan).

Suunnitelmallinen verkkokurssin toteutus tarjoa mahdollisuudet mielekkäisiin, elämyksellisiin ja tarkoituksenmukaisiin opiskelukokemuksiin.

Oppimiseen ja opettamiseen liittyviä teorioita ja malleja käsitellään tarkemmin Virtuaaliset oppimisympäristöt -kurssilla, joten tässä yhteydessä käydään läpi vain 'lyhyt kertaava oppimäärä'.

Mielekäs oppiminen - ja opettaminen

Verkko-opetuksen toteuttamisessa tulee huomioida

Taustalla voi toki edellisistä huolimatta olla mikä tahansa oppimisteoreettisista suuntauksista, mm. behaviorismi, kognitivismi, humanismi tai konstruktivismi sekä näiden yhdistelmät. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia verkko-opetukseen soveltuvia pedagogisia malleja.

Opettajana verkossa

Opettajalla voi olla erilaisia rooleja opettaessaan verkossa. Rooli voi vaihdella jopa kurssin aikana. Eri roolit vaativat opettajalta erilaisia mediataitoja. Opettajan tulisi huomioida myös erilaiset oppijat tarjoamalla erilaisia virikkeitä tai esittämällä asiat vaihtoehtoisilla tavoilla. Kurssilla voi myös käyttää erilaisia lähestymistapoja.