Lähestymistapoja verkko-opetukseen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 30. joulukuuta 2009, 15.24

Verkko-opetukseen voidaan ottaa erilaisia lähestymistapoja esim. seuraavasti:

Itseopiskelun tukeminen

 • oppimateriaali + mahdollinen ohjaus
 • teknologia tukemassa opiskelua

Opettajajohtoinen kurssi

 • esitykset, ohjattu prosessi
 • kirjallisuus ja oheismateriaalit
 • tehtävät / tentit
 • opettajan ohjaus/arviointi

Oppimistehtäville rakentuva kurssi

 • oppimateriaali ja oppimistehtävät opiskelun jäsentäjinä
 • yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely
 • ohjaajan palaute ja ohjaus
 • etäopetus / monimuoto-opetus

Ryhmän vuorovaikutuksen tukeminen

 • jaettu asiantuntijuus
 • oppimisprosessi verkossa, opettaja ohjaa ja tukee
 • vertaistyöskentely ja yhteistoiminnallisuus
 • prosessiarviointi ja vertaipalaute

Verkostoitunut virtuaaliopetus

 • oppilaitosten organisoituminen
 • oppimateriaalitietokannat
 • oppimis-/opiskeluverkostot
 • arvioinnin ja suoritusten yhtenäistäminen
 • opetuksen sertifiointi