Visuaalinen oppiminen

by Leena Riitta Kaarina Hiltunen last modified Dec 11, 2009 10:39 AM

Tietoa visuaalisesti parhaiten omaksuvilla on taipumus puhua nopeasti, mutta epäselvästi. Heidän ajatuksensa visualisoituvat nopeammin kuin mitä he kykenevät ilmaisemaan sanoin. Usein heillä onkin vaikeuksia löytää oikeita sanoja, vaikka he tietäisivätkin mitä haluavat sanoa. Puheessa esiintyy usein hyvin kuvaavia ilmauksia, kuten "katsohan" ja "saatan kuvitella". Usein he myös nauttivat piirtämisestä, näyttelemisestä ja elokuvista.


Vahvat puolet

 • Hyviä kirjoittajia.
 • Erinomaisia organisoijia.
 • Tunnollisia oman ympäristönsä suhteen.
 • Eivät häiriinny melusta tai työpaikan hälinästä.

Heikot puolet


 • Eivät pysty keskittymään kokouksissa tai seminaareissa.
 • Tarvitsevat asiasta yleiskäsityksen voidakseen työskennellä sen parissa tehokkaasti.
 • Eivät omaksu informaatiota helposti, ellei se ole kirjoitetussa muodossa.


Miten tehostat oppimiskykyäsi?

 • Käytä muistiinpanoissa apuna kaavioita sekä alleviivauksia ja muita merkintöjä.
 • Koeta lukea uutta informaatiota sen sijaan, että kuuntelisit sitä.
 • Luo mielessäsi kuvia muistin tueksi.
 • Keskity tiukasti, kun kuuntelet suullista esitystä.
Katso myös: Oulun yliopiston oppimisklinikan aineisto