Oppimisen arviointi verkossa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 14.06

Oppimisprosessin arviointi ohjaa omalta osaltaan oppimisprosessia, joten arviointiperusteiden tulisi olla näkyvissä jo kurssin alussa [1]. Tosin perinteinen arviointi ei välttämättä enää toimi verkossa, vaikka verkkotenttejä (etätenttejä) järjestetäänkin.

Ohessa on lista vaihtoehtoisia arviointimenetelmiä sisältäviä lähteitä sovellettaviksi verkko-opetuksessa.

Lähde:

[1] Hein, I., Ihanainen, P. & Nieminen, J. (2000) Tunne verkko. OTE - opetus & teknologia, 1/2000, s. 5-8. Opetushallitus.