Oppimisprosessin ohjaaminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 13.57

Ohjaus nähdään usein perinteisen opettamisen synonyymina toimittaessa verkossa. "Opettajalle jäljelle jäävät opetusmenetelmät muuttavat muotoaan niin paljon, että on luontevampaa puhua ohjauksesta kuin opettamisesta perinteisessä mielessä."[1] Ohjauksella tarkoitetaankin kaikkia niitä keinoja, joilla voidaan edistää oppijan oppimista oppimisprosessissa.

Ohjauksesta puhuttaessa tulisi muistaa erottaa opiskelun ohjaus ja oppimisen ohjaus toisistaan. Myös ohjauksen ja ohjaajan tehtävät erotetaan toisistaan. Verkko-opetuksessa sovelletaan usein ns. Salmonin mallia.