Opiskelun vai oppimisen ohjaus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 13.50

Opiskelun ohjaus

Opiskelun ohjaus voi pitää sisällään

  • oppilaitoksen tai opettajan asettamia opiskelun sääntöjä
  • sisältöjä ja muotoja koskevia asioita, kuten opiskelun muoto (yksin, ryhmässä, luennolla, jne.), aikataulua (palautuspäivät) sekä kaikkea sisältöä (mitä opiskellaan ja missä järjestyksessä) koskevat periaatteet, joiden mukaan opiskeluprosessi etenee

Nämä opiskelua rytmittävät ja ohjaavat seikat eivät vielä kuitenkaan ohjaa varsinaista oppimista eli tiedon sisäistämistä.

Oppimisen ohjaus

Oppimisen ohjaamista voidaan tehdä

  • jäsentämällä opittava asia oppimisteoreettisesti toimivalla tavalla
  • tekemällä oppimista edistäviä kysymyksiä opiskeluprosessin eri vaiheissa
  • varmistamalla ymmärtäminen sopivin väliajoin ennen seuraavaan kokonaisuuteen siirtymistä
  • jne

"Tällaiset oppimista ohjaavat elementit voivat olla osa oppimateriaalia (kirja, itseopiskelumateriaali, hyperteksti) tai opettajan toimintaa (esitystapa ja -muoto, kysymykset). [1]

Lähde:

[1] Nokelainen, L. & Sointu, L. (2003) Oppimista ja opiskelua ohjaavat materiaalit. Teoksessa Matikainen, J. (toim.) Oppimisen ohjaus verkossa. Palmenia-kustannus.