Oppimista ja opiskelua ohjaavat materiaalit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 29. tammikuuta 2010, 11.56

"Ohjaavilla materiaaleilla tarkoitetaan verkko-oppimisessa useimmiten opettajan verkkokurssille laatimaa ja kokoamaa materiaalia, joka voi sisältää myös verkosta tai verkon tietokannoista löytyvää opiskeluaiheeseen liittyviä aineistoja" [1].

Perusperiaatteena ohjaavissa materiaaleissa on se, että mitä enemmän opiskelu edellyttää itsenäistä työskentelyä, sitä enemmän ohjausta tulee sisältyä myös materiaaleihin. Ohjaavia materiaaleja suunnitellessa kannattaa miettiä,

  • mitkä asiat ja tapahtumat, ajankohdat ja toiminnat ovat oppijalle keskeisiä, sekä
  • miten nämä eri osat liittyvät toisiinsa

Näistä huolellisesti analysoimalla muodostuu kartta, joka toimii opiskelun kokonaisuuden kuvauksena, punaisena lankana. Tärkeintä ohjaavassa materiaalissa on se, että se kertoo oppijalle heti miten hänen odotetaan verkossa toimivan. Ohjeistuksen täytyy olla sellainen, että verkkoympäristössä on mahdotonta toimia väärin.

Seuraavassa vinkkejä ohjauksen toteuttamiseen: