Vihjeitä ohjaavan materiaalin tuottamiseen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 13.47
  • Ohjaavan materiaalin teksti käsittelee tietoa, aktivoi tiedon työstämiseen kysymysten, väitteiden ja pohdintojen avulla. Kysymysten tulee olla avoimia ja jättää oppijalle mahdollisuus tarvittavan tiedon hakuun ja oman tiedon tuottamiseen.
  • Oppimista tukevat parhaiten sellaiset tehtävät, joissa oppijan ajattelu verkossa tulee näkyväksi (yksilötehtävät, paritehtävät, ryhmätehtävät, opponoinnit, keskustelut).
  • Ohjaavan materiaalin avulla asioita tulee kyseenalaistaa, tuottaa tiedollista ristiriitaa - jopa provosoida.
  • Kirjoitustavan pitäisi houkutella ja puhutella lukijaa; käytä kiinnostavia otsikoita, kevyttä jaksotusta, persoonallista esitystapaa.
  • Johdannot, erilaiset jäsentelyt sekä yhteenvedot ja tiivistelmät voidaan toteuttaa oppimista ennakoivana tai yhteenvedon muodossa, esimerkiksi tehtävien tarkastuksessa ja palautteissa.
  • Ohjaava teksti sisältää viittauksia kirjallisuuteen (lähdeluettelo), lähijaksojen luentoihin sekä omien tehtävien työstöön.
  • Täysin verkkoon toteutettuna opiskelua tulee tukea verkon käytön oppailla, opiskeluohjeilla, tehtävien teon ja palautuksen ohjeistuksella sekä tarvittavilla tiedoilla käytettävistä materiaaleista, suoritustavoista ja -kriteereistä sekä tukipalveluista.
  • Monimuoto-opetuksessa ohjaavan materiaalin laajuus ja kattavuus kaventuu, sillä osa ohjauksesta hoidetaan lähijaksojen aikana. Ohjaavan materiaalin osuus liittyy teemojen käsittelyyn, tiedon hankintaan sekä pohdintojen ja kysymysten muodossa tapahtuvaan aktivointiin tekstissä.
  • Ohjaavaa materiaalia voidaan elävöittää esimerkein. Esimerkeiksi kannattaa valita toteutustavoiltaan erilaisia ja oppimisen kannalta eri teorioita valottavia toteutuksia, mikäli mahdollista.