Kognitiiviset työkalut

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 13.05

Kognitiivisilla työkaluilla tarkoitetaan oppimisympäristön tarjoamia välineitä, jotka tukevat, ohjaavat ja laajentavat oppimisprosessia. Kognitiiviseksi työkaluksi voidaan määritellä lähes mitä tahansa tekstinkäsittely- ja piirtotyökalusta ongelmanratkaisu- ja hypoteesien testaustyökaluihin saakka. Myös käsitekartta toimii kognitiivisena työkaluna.

Kognitiivisia työkaluja käytetään usein oppimisprosessin solmukohdissa, joissa opiskelija rakentaa eri lähteistä ja sovelluksista koostuvaa aineistoa omalle ajattelulle ja oppimisvaiheelle sopivaan muotoon. Kognitiiviset työkalut auttavat opiskelijaa valitsemaan, tulkitsemaan ja muokkaamaan saamaansa tietoa, vieläpä avoimesti niin, että hän voi arvioida omaa työskentelyään ja oppimisprosessiaan. Kognitiivisia työkaluja voidaan käyttää myös yhteisöllisesti.

Lähde:

Meisalo, V., Sutinen, E. ja Tarhio, J. (2003) Modernit oppimisympäristöt - Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja opiskelun tukena. Tietosanoma