Puhepiiri

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 23. huhtikuuta 2010, 15.49

Puhepiiri on eräänlainen keskustelurinki, jossa toisen puheenvuoroa ei kuitenkaan saa koskaan keskeyttää. Puheenvuoro etenee järjestyksessä osallistujalta toiselle, joten kommentoidakseen toisen esiinnostamia ideoita tai ajatuksia tulee kunkin odottaa omaa vuoroaan.

Puhepiiri on yksi alkuperäiskansojen kehittämä auttamisen tapa, joka soveltuu moniin eri kulttuureihin käytettäväksi. Puhepiiri on tapa jakaa tarinoita. Tarina voi liittyä esim. kokemuksiin, tunteisiin, arvoihin, uskomuksiin, toiveisiin, puhujan tuskaan tai hengellisiin asioihin. Tarina voi välittää jotakin kertojalle merkityksellistä.

Miten puhepiiri toimii?

 • Kaikki osallistujat istuvat tiiviissä piirissä.

 • Piirissä on vetäjä/ohjaaja, joka on etukäteen valmistellut käsiteltävän aiheen.
 • Osanottajia puhepiirissä voi olla neljästä niin moneen kuin tila ja aika sallivat.
 • Puheenvuoron merkkinä puhepiirissä kiertää jokin esine esim. kivi, sulka, puhetikku, helmet, pehmoeläin, ...
 • Vetäjä aloittaa käyttämällä ensimmäisen alustuspuheenvuoron, lopetettuaan hän siirtää esineen vasemmalla puolellaan istuvalle henkilölle.
 • Uusi kierros piirissä alkaa aina vetäjän alustuksella tai kysymyksellä. Kysymys voi myös liittyä aiemmalla kierroksella esiinnousseeseen ajatukseen tai ideaan.
 • Jokaisella osallistujalla on lupa puhua aiheesta niin kauan kuin esine on hänen hallussaan. Jos jollakulla ei ole sanottavaa, hän antaa esineen eteenpäin. Vetäjä lopettaa tilanteen niin, ettei enää ojenna esinettä eteenpäin.

Säännöt

 • Kun joku puhuu, muut kuuntelevat hiljaa odottaen omaa puheenvuoroaan.
 • Jokainen kertoo juuri sellaisen tarinan kuin haluaa.
 • Vetäjällä on vastuu tilanteen käynnistäminen, kuuntelemisrauhan suojeleminen ja tilanteen päättäminen. Toiset kunnioittavat vetäjän toimintaa.
 • Kukaan ei saa kuiskia tai puhua kun jollakulla on puheenvuoro, se olisi epäkunnioittavaa.
 • Piirissä ei koskaan käydä avoimiakeskusteluja. Ideana on, että jokaisella on tilaisuus kertoa tarinansa keskeytyksettä ja jokainen tietää, että hänen tarinaansa kuunnellaan kunnioittavasti. Puhepiirin lopussa voidaan toki avata avoin keskusteluhetki, jossa kukin saa kommentoida esitettyjä puheenvuoroja vapaasti.

Kommentteja

 • Puhepiirissä puhevuoron merkkinä kierrätettävä esine luo turvallisuutta ja tukee osallistumista. Selkeät säännöt auttavat keskittymään kuunteluun. Teema tai riittävän rajattu aihe helpottaa tilannetta. Osallistujat kokevat puhepiirin usein tasa-arvoiseksi ympäristö, koska kukaan ei pääse dominoimaan keskustelua yliaktiivisella osallistumisella.
 • Puhepiirissä vaikeinta on usein muotoilla se, mitä todella haluaa ryhmälle kertoa ja olla kommentoimatta toisen kertomusta kesken toisen puheen. Jotkut puheenaiheet saattavat myös olla muita vaikeampia, joten vetäjän kannattaakin valita ja rajata aihe huolella.
 • Puhepiirin käytön hyötyinä nähdään se, että lähdetään liikkeelle turvallisesta teemasta sekä käytön monipuolisuus eri tilanteissa esim. ryhmäytymisharjoitteena koulussa, leirikoulussa tai matkalla. Puhepiiriin osallistuttaessa toista on kunnioitettava, joten se myös opettaa toisen kunnioitusta sekä kuuntelun taitoja. Lisäksi kukaan ei pääse dominoimaan toisia, jokainen saa kertoa omat ajatuksensa keskeytyksettä.
 • Puhepiiriin osallistuminen voi olla vaikeaa esim. ujoille, joille tilanne voi olla ahdistava kokemus. Lisäksi klikkiytyneissä ryhmissä puhepiiri ei välttämättä ole hyvä harjoitus. Joskus voi käydä myös niin, ettei tarinaa synnykään, kun kukaan ei puhu. Joissakin tapauksissa (aiheesta riippuen) puhe voi mennä liian tunteelliseksi.
 • Puhepiirin vetäjän on tärkeää ottaa huomioon mm. se onko ryhmä tuttu/tuntematon sekä sopivan tunnelman luominen. Jos tunteet pääsevät kovin syvällisiksi (aiheesta riippuen), vetäjän tulee pystyä toimimaan tunnekuohun keskellä ja saattaa tilanne loppuun asianmukaisella tavalla.