Pedagoisen mallin valinta

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 29. tammikuuta 2010, 16.26

Pedagogisen mallin valinta voi olla joskus haastava tehtävä. Mallia valittaessa tulisi pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Edellytetäänkö opiskelijoilta itseohjautuvaa (autonomista) työskentelyä vai onko kysessä ennemminkin ohjattu (kontrolloitu) toiminta?
  • Tapahtuuko oppiminen yksilöllisesti vai ryhmässä?
  • Onko opetus tiedon jakamista vai edellytetäänkö oppijoilta tiedon konstruointia ja oman tiedon tuottamista?
  • Kuinka oppimista arvioidaan?

Pedagogiset mallit voidaan jakaa kahteen ryhmään [1]:

Pedagogisen mallin valinnassa kannattaa muistaa myös

Huomaa, että samaan aiheeseen voidaan liittää useampiakin pedagogisia ratkaisuja, jolloin oppijalle tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja tutustua käsiteltävään aiheeseen. Pedagogiset ratkaisut voivat sisältää myös perinteisiä luokkahuoneessä käytettäviä menetelmiä (monimuoto-opiskelu).

Lähde:

[1] Collis, B. & Moonen, J. (2001) Flexible Learning in a Digital World. London: Kogan Page.