Toimintastrategian valinta

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 12.37

Opetukselliset ratkaisut ova usein sidoksissa myös siihen, millainen toimintastrategia valitaan [1]:

  • materiaalikeskeinen opetus: ohjataan ja tuetaan materiaalien löytämistä ja käyttöä
  • asiantuntijakeskeinen opetus: hyödynnetään persoonallisia asiantuntijoita
  • tehtäväkeskeinen opetus: työstetään suunniteltuja oppimistehtäviä
  • vuorovaikutuskeskeinen opetus: jaetaan osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä
  • vertaistyöskentelykeskeinen opetus: tuetaan asenteellista ja toiminnallista vertaisosallistumista
  • ongelmakeskeinen opetus: hahmotetaan, työstetään ja ratkaistaan ongelmia

Toki toimintastrategiakin voi vaihdella kurssin edetessä käsiteltävästä aiheesta riippuen.

Lähde:

[1] Ihanainen, P. (2002) Aikuisopettaja ja verkko-opiskelun vaatimukset. Teoksessa Malinen & Kalli (toim.) Aikuiskasvatuksen vuosikirja 2002.