Vuorovaikutus ja kommunikointityökalut

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 21. tammikuuta 2010, 15.13

Vuorovaikutuksen siirtyessä kasvokkaiskontaktista verkkoon, sen suunnitteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Toisaalta verkko tuo mukanaan myös uusia mahdollisuuksia lisätä vuorovaikutusta esim. massaopetukseen.

Kommunikointityökaluilla tarkoitetaan kaikkia niitä työkaluja, jotka mahdollistavat oppimisympäristöä käyttävien henkilöiden keskinäisen kommunikaation ja yhteistoiminnallisuuden (Multisilta, 1997). Esimerkkeinä mainittakoon sähköposti- ja keskustelutyökalut sekä tehtävien palautusfoorumit. Keskustelupalsta voidaan tosin tulkita myös kognitiiviseksi työkaluksi.

Tavallisimpia vuorovaikutuksen tai keskustelun ongelmakohtia verkossa ovat

  • tavoitteettomuus
  • suunnittelemattomuus
  • hyödyttömyys
  • jäsentymättömyys
  • kanssaihmisten huomioimattomuus
  • puutteellinen viestien otsikointi
  • holhoavat vastaukset
  • viestit väärässä paikassa