Pedagosisia ideoita aiemmista toteutuksista

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 13.34

Seuraavaan on koottu esimerkinomaisesti muutamia pedagoisia ideoita aiemmista toteutuksista.

Yhteistoiminnallisuuden korostaminen

 • positiivinen riippuvuus kanssaoppijoista
 • avoin ja monipuolinen vuorovaikutus
 • vastuu omasta ja toisten oppimisesta
 • yhteistyötaidot
 • ryhmän ja oman toiminnan arviointi
 • Käytännössä yhteistoiminnallinen oppiminen on yhdessä oppimista pienissä (2-5 oppilaan) ryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi
 • Vaatii aluksi opettajalta vahvaa organisointikykyä ja ohjausta yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumiseksi
 • Oppilaat tarvitsevat selkeät säännöt, toimintatavat, aikataulun ja paljon tukea itsenäiseen työskentelyyn
 • Vaaditaan paljon aikaa ja työtä ennen kuin ryhmän toimintakulttuuri alkaa muuttumaan kohti yhdessä oppimisen, jakamisen ja toisten auttamisen kulttuuria.

Ongelmakeskeisesti yhdessä ongelmia ratkoen

 • lähtökohtana on joku ennalta suunniteltu, aito ongelma
 • esitetyn ongelman ratkominen pienissä (3-5 oppilaan) ryhmissä tutorin (opettajan) tukemana

Tutkivan oppimisen mukaan

 • oppijat selvittävät omaa ongelmaa hakien tietoa eri tiedonlähteistä ja jakamalla asiantuntijuutta

Kaikkea ei tarvitse opettaa

 • Oppilaiden kannattaa antaa itse kokeilemalla löytää keskeiset asiat, jolloin ne myös jäävät paremmin mieleen; voidaan yhdistää myös vastavuoroiseen opettamiseen.

Lisävivahteena metaforat ”oikeasta” elämästä

 • tiedoston pakkaaminen: verrataan tiedostojen pakkaamista papereiden ja muutaman esineen pakkaamiseen
 • tiedoston siirtäminen: kuinka hankalaa on kuljettaa edes lyhyttä matkaa opettajan pöydältä tai kaapista löytyviä esineitä ja papereita, ellei niitä pakata esimerkiksi laatikkoon
 • tietojen säilytys: jos pöydälle kasataan papereita ja esineitä irrallaan, ne alkavat pursua pöydän reunojen ylitse hyvin pian
 • tiedostojen pakkaaminen: esim. kansioihin pakattuna pöydällä pysyy paljon suurempi määrä papereita ja laatikoihin pakattuna tavaroita on helpompi siirtää

Erilaisten oppijoiden tukeminen

 • erilaisten medioiden hyödyntäminen: visuaaliselle oppijalle kuvia, kaavioita ja videoita; auditiiviselle oppijalle ääntä ja videoita; kinesteettiselle oppijalle tehtäviä, ongelmia, pohdittavaa sekä simulaatioita