Ideoita aiemmista toteutuksista

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 11.10

Esimerkit lähinnä koulumaailman tietotekniikasta ja luonnontieteistä, mutta ideat on varmasti sovellettavissä lähes mihin tahansa aineeseen ja kouluasteelle.

Tekstinkäsittely

Tekstin rakenne ja tekstinkäsittelyohjeman perustoiminnot

 • tutkielmaa kirjoittamalla; integroidaan tekstinkäsittelyn perusteet jonkun toisen oppiaineen tutkielman kirjoittamiseen (esim. biologia, maantiede, historia, ...)
 • koulun lehteä tai www-sivuja toimittamalla; opetellaan tekstinkäsittelyn perusteet kirjoittamalla juttuja koulun (tai kunnan) painettuun lehteen tai verkkolehteen, opettaja toimii päätoimittajana antaen palautetta sisällöstä sekä oikeinkirjoituksesta

Taulukkolaskenta

1. Tietojen esittäminen taulukkomuodossa sekä laskentakaavat ja kaaviot

 • oman lukujärjestyksen laatiminen

 • geometriset kuviot piirtotyökaluilla, mm. ympyrä, kolmio, monikulmio, lieriö, kartio, pallo, ...
 • trigonometristen kulmien ja sivujen merkitseminen

2. Havainnollistaminen ja tulkinta

 • prosenttilaskut ja osuuksien tulkinta
 • todennäköisyyslaskenta
 • tilastomatematiikka

3. Ilmiöiden kuvaaminen piirtotyökalulla

 • sähköopin kytkentäkaaviot

 • liikkeen ja voiman kuvaaminen
 • alkuaineiden elektronikuori

 • elektronien reagointi

4. Tulosten vertailu ja havainnollistaminen graafeilla

 • esimerkiksi biologiassa: sademäärät, lintujen päivittäiset lukumäärät alueittain, vuosien vertailu, kevään etenemisen tilastointi

5. Maantiedossa sovellusmahdollisuuksia

 • mm. karttojen piirtäminen piirtotyökaluilla, mittakaavamuunnokset, ilmastodiagrammit ja sademäärien kuukausikuvaajat, ikäpyramideja ja elinajanennusteita, muuttovoittojen ja häviöiden havainnollistamisesta alueiden ikäjakaumiin, pinta-alojen ja väkilukujen suhteet, energiamäärien vertailut energialähteittäin, bruttokansantuotteen määrää maittain ja suhteutettuna väkilukuun

6. Kielissä

 • esim. omat automaattiset sanakirjat lisäämällä mukaan hieman makro-ohjelmointia

Kuvankäsittely

Käytettävään kuvankäsittelyohjelmaan tutustuminen pareittain kokeilemalla

 • alustuksena ohjeet uuden tyhjän kuvatiedoston tekemiseksi sekä peruutustoiminto (Kumoa/Undo)
 • molemmat parista sekä ohjaimissa (hiiren käyttäjänä) että kartturina (taustalla neuvomassa)
 • tehtävänä etsiä perustoimintoja, joilla voidaan piirtää kokonaan uusia kuvioita tai muokata valmista kuvaa
 • löydettyjen toimintojen esittely muille
 • opettaja neuvoo löytymättä jääneiden keskeisten tyokalujen toiminnot
 • oman kuvan piirtäminen tietystä aiheesta löydettyjen toimintojen avulla
 • lisävivahteena ”tehtävärata”, jossa ohjelman ominaisuuksia täytyy osata hyödyntää monipuolisesti

Kuvankäsittelyssä kannattaa muistaa tekijänoikeudet

 • kuvia ei kannata ottaa muualta kuin ”virallisista” kuvapankeista, joissa käyttöoikeudet on määritelty
 • laillisen lähteen vaatimus myös yksityisessä käytössä (TekijäL 56§); kopiointi omaan käyttöön rangaistavaa, jos tietää lähteen laittomaksi (ts. käyttöoikeutta ei määritetty)
 • valokuvaajalla yksinomainen oikeus myös muunneltuun valokuvaan (TekijäL 49a§); oikeus valokuvaan voimassa 50 vuotta kuvan ottovuodesta (TekijäL 49a§), teokseen 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen (TekijäL 43§); muotokuvassa käyttöoikeus kohteella (TekijäL 40c§)

Ohjelmointi

- ongelmanratkaisutaitojen sekä loogisen ja analyyttisen ajattelun kehittäjänä, esim. Miinaharava-peli* (tai Tetris)

 • peliin tutustuminen pelaamalla
 • pelin toiminnan mallintaminen paperilla; miten miinan paikka ja miinan ympärille tulevat luvut määräytyvät
 • pelin toimintalogiikan selvittäminen; mitä tapahtuu, kun ....
 • pelin toteuttaminen graafisella ohjelmointikielellä

Sisällöntuottaminen WWW-sivulle

1. Mielekkään sisällön tuottaminen!

 • ”Minä olen Kalle ja minulla on mopo ...”

2. Sisällöntuotannon integroiminen esimerkiksi

 • toisen aineen tutkielman tekemiseen
 • äidinkielen aineen julkaisuun
 • koulun verkkolehden toimittamiseen yhteistyössä äidinkielen tai viestinnän kanssa
 • oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen verkkoon
 • tekijänoikeuksiin tai netikettiin tutustumiseen

3. Ulkoasun erottaminen sisällöstä – tyylitiedostot

 • eri selainten tukemien tyylitiedostojen erot
 • opiskelijat tuottamaan sivustoja, jotka toimivat kaikilla selaimilla yhtä hyvin
 • esimerkki toteutuksesta:
  • ryhmissä toimivat asetukset ensin yhdelle selaimelle
  • tehtäväkohtaisesti toteutusten vertailu ja yhteisen linjan etsintä
  • selaimen vaihto ja tyylitiedoston synkronointi
  • raportointi
  • lopuksi käytäntöön sidottu koetehtävä toisen ryhmän laatimana ja tarkastamana

4. Eri mediat WWW-sivulla (multimedia)

 • digikuvaus ja kuvankäsittely
 • äänet ja videokuvaus sekä editointi; oman esityksen nauhoittaminen ja muokkaaminen julkaisukuntoon (Teosto, TekijäL 14§; tallentaminen tilapäisesti opetuskäyttöön); haastattelut ja niiden editointi koulun verkkolehteen
 • animaatiot; omien animaatioiden tekeminen
 • kuvaruutuanimaatiot; toimintojen nauhoittaminen näytöltä animaatioksi perusopetusmateriaalien luominen alemmille vuosiluokille

Valmiit verkkomateriaalit ja oppimisaihiot

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse!

 • Verkosta löytyy lukuisia hyviä ja käyttökelpoisia verkkomateriaaleja sekä valmiita kursseja.
 • Käyttöönotto kannattaa suunnitella hyvin; mitä osia käytetään millaisen tehtävän ympärille työskentely rakennetaan => didaktinen käyttöliittymä; kuinka kauan työskentelyyn varataan aikaa; miten työskentelyä ohjataan ...