Sisällön dokumentointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 11.37

Verkkokurssin sisältö jaetaan jo rakenteen suunnittelussa pienempiin kokonaisuuksiin eli aiheisiin. Sisältökäsikirjoittamisen yhteydessä aiheet jaetaan vielä pienempiin kokonaisuuksiin, joista muodostuu ns. sisältöelementtejä; itsenäisiä oppimateriaalin osia, joiden sisältö on itsessään riittävän kuvaava ja selkeä toimiakseen itsenäisesti osana oppimisprosessia.

Sisällön dokumentoinnissa kannattaa käyttää apuna esim. sisällön rakennekuvausta  (Hiltunen 2005) tai oppimispolkukuvausta, joissa määritellään selkeästi sisältöön ja oppimiseen liittyvät asiat. Sisältöelementtejä laajennetaan pedagogisen suunnittelun yhteydessä, jolloin kuvaukseen liitetään mm. oppimistilanteessa toimijat, yksityiskohtainen kuvaus oppimisaktiviteeteista, pedagogiset ratkaisut ja yhteydet muihin sisältöelementteihin.

Sisältökäsikirjoittamisen yhteydessä suunnitellun verkkokurssin koko sisältö kirjoitetaan sana sanalta auki. Tämä kirjallinen dokumentti toimii jatkossa pedagogisen ja teknisen suunnittelun sekä toteutuksen pohjana.

Lähde:

Hiltunen, L. (2005), Web Course design with Topic-case Driven Methodology. Jyväskylä Licentiate Theses in Computing, nro 1. Jyväskylän yliopisto.