Malli 7: Verkkokurssin tuotantoprosessi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 07. tammikuuta 2010, 14.56
Pesonen et al. (2000) ovat verkkokurssin etenemisestä yhdeksän vaiheisen tuotantoprosessin kuvauksen, joka sisältää seuraavat vaiheet:
  1. Synopsiksen eli käsikirjoituksen laadinta: kirjallinen raportti, jossa kuvataan sisällön arviointi sekä alustava rajaus, syvyys ja laajuus; opetukselliset ja toiminnalliset tavoitteet; aikataulu ja resurssit; kustannusarvio ja budjetointi; integrointi muuhun oppimisympäristöön
  2. Käsikirjoitus: sisällöllinen sekä tuotannollinen käsikirjoitus: sisällön suunnittelu ja rajaaminen; kirjoitustyö; mediatuotanto; toiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen kuvaaminen; muun materiaalin hankinta; käsikirjoituksen viimeistely; rakenteen suunnittelu ja www-sovitus; www-ympäristön toiminnallisten elementtien suunnittelu
  1. Www-toimitus ja materiaalin yhteen kokoaminen: www-sivujen taittotyö, visuaalinen suunnittelu, valmiiden työkalujen liittäminen
  2. Ohjelmointi: toiminnallisten elementtien toteutus
  3. Testaus: toimivuuden testaaminen
  4. Julkistaminen: jakelu opiskelijoille
  5. Ylläpito ja päivitys kurssin aikana: tukipalvelut opiskelijoille ja opettajille; pienet muutokset ja päivitykset
  6. Arviointi: oppimis- ja tuotantoprosessien arviointi
  7. Jatkokehittely: suuremmat muutokset ja päivitykset arvioinnin perusteella

Lähde:

Pesonen, S., Pilli-Sihvola, M. & Tiihonen, J. 2000. Verkkokurssin tuotantoprosessi. Teoksessa J. Martikainen & J. Manninen (toim.) Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoriaa ja käytäntöä. Tampere: Tammer-Paino, 135-145.