Malli 8: Verkko-opetusprosessin kuvaus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 07. tammikuuta 2010, 15.05

Tämän Ojalan (2003) raportoiman mallin taustalla on ollut kaksi edellistä teknistä mallia (Hsu ym 1999 ja Pesonen ym. 2000). Yhdistettyyn malliin vaiheet ovat:

1) Valmisteluvaihe, tähän vaiheeseen sisältyy mm:

 • oppimisprosessin suunnittelu
 • kirjallisuuteen (opetettavaan materiaaliin) perehtyminen
 • oma kouluttautuminen
 • aikaisemmin tuotettujen verkkokurssien analysointi
 • neuvottelut esimiehen ja muiden tiimin jäsenten kanssa
 • tuotantotiimin järjestäytyminen
 • kurssin käsikirjoituksen laatiminen

2) Verkko-oppimateriaalin (= opetusmateriaali) suunnittelu ja tuottaminen

 • kurssin rakenne- ja sisältökuvaukset
 • kurssin integrointi muuhun opetukseen
 • pedagogiset ja didaktiset valinnat
 • valmiin oppimateriaalin kartoitus

3) Muun verkkomateriaalin suunnittelu ja tuottaminen

 • ohjeistus verkkoympäristön käyttöön
 • opiskeluohjeet
 • verkkokurssin käytön opastus
 • käyttäjätuen yhteystiedot
 • kurssin ohjaajan (ja muiden henkilöiden) yhteystiedot

4) Verkkokurssin ulkoasun suunnittelu ja tekeminen

 • visuaalinen ilme
 • rakenne
 • navigointi
 • hakutavat

5) Verkkokurssin hallinnointi

 • opiskelijoiden lisääminen kurssille
 • käyttöoikeuksien hallinnointi
 • tekijänoikeuskysymykset

6) Opiskelijoiden ohjaus ja arviointi

 • tekninen ohjaus, esim. kuinka verkkokurssi toimii, miten tehtävät palautetaan, jne.
 • sisällöllinen ohjaus, esim. oppimistehtäviin liittyvä opastus
 • palautteen antaminen, tehtävien tarkistaminen, arviointi

7) Teknisten ongelmien ratkaiseminen

 • tekninen tuki, ohjaus ja ylläpito
 • tekninen testaus ja käytettävyyden arviointi (myös erilaisilla selaimilla)

8) Verkkokurssin jatkokehittely seuraavaa kertaa varten

 • päivitykset ja muutostyöt sisältöön ja rakenteeseen
 • oppimisprosessin arviointi ja siihen liittyvät muutokset

Lähde

Ojala, T. (2003), Riittääkö aika, riittävätkö rahat? Tutkimus verkko-opetuksen työmääristä ja -kustannuksista. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oppimikeskus, Itä-Suomen Virtuaaliyliopistohanke.