Malli 9: The Systematic Design of Instruction

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 07. tammikuuta 2010, 15.36

Malli perustuu Walter Dickin ja Lou Careyn vuonna 1996 julkaiseaan "Systems approach model for designing instruction" kirjoitelmaan, joka julkaistiin muodossa: The Systematic Design of Instruction. Malli perustuu pitkälti behavioristiseen ajatteluun: ärsykkeen ja reaktion välillä on oppimista ennustava linkki.

Dickin ja Careyn mukaan opettajan (suunnittelijan) vastuulla on määrittää ne tiedot ja taidot, jotka oppijan tulee oppimisprosessin aikana saavuttaa sekä ne ärsykkeet ja menetelmät, joilla toivottuihin oppimistuloksiin päästään.

Dickin ja Careyn opetuksen suunnittelun malli jakautuu seuraaviin vaiheisiin:

  1. Määritä opetukselliset tavoitteet
  2. Analysoi opetukselliset tavoitteet
  3. Analysoi oppijat ja sisällöt
  4. Kirjoita suoritustavoitteet
  5. Kehitä arviointimenetelmät
  6. Suunnittele käytettävät opetusmenetelmät
  7. Suunnittele ja valitse opetusmateriaalit
  8. Suunnittele ja toteuta formatiivinen arviointi
  9. Kehitä opetusta
  10. Summatiivinen arviointi

Lähde:

Dick, W. and Carey, L. (1996). The systematic design of instruction (4th ed.). New York: Harper Collins Publishing. Myös teoksessa D.P. Ely & T. Plomp (toim.) Classic writings on instructional technology, ss. 71-80