Suunnittelumallit verkkokurssin tuottamisessa

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 11.01

Vielä nykyisinkin verkkokurssit toteutetaan liian usein siten, että perinteinen kurssimateriaali viedään verkkoon sellaisenaan ilman kunnollista sisällöllistä, teknistä ja pedagogista suunnittelua. Usein tekniset päätökset on jo tehty etukäteen esimerkiksi alustan käytön osalta. Usein testaus ja arviointi ohitetaan ja ollaan tyytyväisiä, kun saatiin edes jotain verkkoon. Tällainen monoliittinen lähestymistapa kuitenkin vaikeuttaa verkkokurssien laajentamista ja uudelleenkäyttöä huomattavasti. [1]

Verkkokurssien tuottamiseen ei ole olemassa 'yhtä oikeaa tapaa', mutta monia erilaisia kokeiluja ja malleja on raportoitu. Nämä mallit kuitenkin usein jättävät hyödyntämättä pedagogisen tietämyksen sekä kommunikointi- ja kognitiiviset työkalut [2].

Katso myös:

Ohjelmistotuotannon puolella tehokas suunnittelu ja laadunvarmistus ovat lähes poikkeuksetta itsestään selviä (tosin osa jättää ne silti huomiotta), samoin kuin jonkun kehittyneen menetelmän hyödyntäminen tuotantoprosessissa.

Kuten ohjelmistoprojekteissa, myös verkkokurssin tuottamisessa on lukuisia suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia seikkoja, kuten esimerkiksi sisältöön liittyvä tietämys ja pedagogiikka. Näin ollen, prosessiajattelu on suositeltavaa myös verkkokurssien tuottamisessa, jotta voimme seurata suunnittelu- ja toteutusprosessin etenemistä ja samalla varmistaa lopputuloksen paremman laadun. [1]

Lähteet:

[1] Hiltunen, L. & Kärkkäinen, T. (2004) Topic case driven approach for web-course design. Reports of the Department of Mathematical Information Technology Series E. Educational Technology, No. E 1/2004, University of Jyväskylä.

[2] Multisilta, J. (1997) Miltä näyttää WWW-maailma oppimisympäristönä. Kirjassa Lehtinen, E. (toim.) Verkkopedagogiikka. Edita.