Standardointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 11.46

Oppimateriaalien standardoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että määritellään oppimateriaaleille kriteerejä, joilla pyritään takaamaan oppimateriaalien yhteensopivuus eri järjestelmien kesken. Jos standardiasioita ei huomioida verkko-oppimateriaalien tuottamisessa, voi käydä niin, etteivät oppijat pääse materiaaleihin käsiksi esim. sopimattoman tallennusformaatin takia tai materiaali toimii puutteellisesti esim. selainongelmien takia.

Oppimateriaalien suunnittelussa ja toteutuksessa yhteensopivuuden kannalta keskeisiä asioita ovat mm.

 • tiedonsiirto- ja tallennusvälineet
 • tiedostoformaatit
 • audio- ja video-ohjelmistot
 • käyttöjärjestelmä
 • oppimisaihioiden (learning object) sisältöformaatit

Standardoinnin tavoite

Standardoinnin avulla pyritään siis turvaamaan mm. oppimateriaalin

 • saatavuus
 • yhteensopivuus
 • kestävyys (pitkä käyttöikä)
 • uudelleenkäytettävyys
 • tekijänoikeudet

Verkko-opetukseen liittyvät standardit

Eri eLearning-standardeille (esim. LOM) ja -standardiehdotuksille (esim. LCMS ja SCORM) on yhteistä tietyt perusosat:

 • data - määrittelee mitä dataa pitää olla saatavilla esim. toisen järjestelmän kanssa keskusteltaessa
 • data-formaatti - määrittelee miten data on pakattu sitä käsiteltäessä
 • Viestin pakkaus: määrittelee protokollan jota käytetään siirrettäessä dataa järjestelmien välillä
 • transaktioiden hallinta - määrittelee miten vastaanottavan järjestelmän tulee käsitellä vastaanotettua dataa
 • turvallisuuden hallinta - määrittelee miten siirrettävä dataa tulee suojata sekä miten varmennettaan lähettäjän ja vastaanottajan aitous
 • sisällön kehystäminen - määrittelee minkälaisen ympäristön järjestelmä luo sisällölle sen jälkeen kun se on avattu

Seuraavassa on listattu oppimateriaalintuotantoon liittyviä standardeja, standardiehdotuksia (spesifikaatioita) sekä niitä tuottavia organisaatioita (joilla on useampia spesifikaatioita): XML, RDF, Dublin Core, IEEE LTSC (mm. LOM), LCMS, IMS (mm. Meta-data Specification), ADL SCORM, AICC, ARIADNE.

Katso myös: