Verkkomateriaalien käytettävyys ja esteettömyys

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos torstai 07. tammikuuta 2010, 11.06

Käytettävyys ja esteettömyys vaikuttavat oleellisella tavalla verkkomateriaalin opiskeltavuuteen sekä opittavuuteen. Niiden unohtaminen suunnittelun aikana voi aiheuttaa sen, että toteutettu verkkomateriaali ei vastaa tarkoitustaan. Pahimmassa tapauksessa materiaalin avulla oppiminen voi olla lähes mahdotonta.

  • käytettävyys: käytön sujuvuus tyypillisessä käyttötilanteessa, käytön tehokkuus ja miellyttävyys; keskeisimmät osa-alueet tässä yhteydessä: visuaalinen suunnittelu, tekninen toteutus sekä virheiden estäminen ja virheistä toipuminen, tekstin luettavuus, muut mediaelementit sekä navigoinnin tukeminen; kertaa TIES462-kurssin asiat
  • esteettömyys: käyttäjien erilaisuuden huomioimista ja sovelluksen toimivuutta epätyypillisessä käyttötilanteessa; yleisimmin esteettömyys liitetään vammaisiin käyttäjiin, mutta muita huomioon otettavia käyttäjäryhmiä ovat mm. ikääntyneet käyttäjät sekä lapset tai toisaalta käyttäjät, joilla on jokin tilapäinen tai pysyvä erityisongelma. Esteettömyys voi liittyä myös tilanne- tai laitesidonnaiseen käyttöön. Esimerkiksi taustamelu voi estää audiotiedoston kuuntelemisen tai käyttäjä selaa sivustoa PDA-laitteen näytöllä, johon mahtuu vain pieni osa sivua kerrallaan.

Katso myös:

  • Korpela, J. (2003), WWW-sivut jokaiselle sopiviksi. Esteettömien verkkosivujen tekemisen opas kaikille tekijöille ja teettäjille. TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry.