Alustava sisältö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.37

Kurssin sisällön hahmottamisessa kannattaa käyttää erilaisia ajatus- tai miellekarttoja apuna. Alkuvaiheessa määritellään vain kurssilla käsiteltävät peruskäsitteet, joita täydennetään myöhemmin varsinaisen sisällönsuunnittelun aikana.

Sisältöä kartoitettaessa kannattaa pitää mielessä myös muut alan opinnot, jotta uusi kurssi niveltyisi luontevasti jo olemassa oleviin kokonaisuuksiin ja vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä.

Kurssin sisällön jäsentelyä kannattaa miettiä jo heti suunnittelun alkuvaiheessa. Jos sisältö jäsennetään etukäteen todella tarkasti, rajataan samalla opiskelijan omaa luovaa toimintaa kurssilla. Samalla vähenee myös kurssilla käydyn dialogin (vuorovaikutuksen) määrä. Jos sisällön jäsentäminen jätetään minimiin ja annetaan opiskelijan itse valita omat etenemistavat ja -reitit, tuetaan samalla myös erilaisia oppijoita ja oppimistyylejä antamalla jokaiselle oppijalle mahdollisuus oppia omalla tavallaan.

Katso myös:

  • Esimerkki miellekartasta aiheesta "Oppiminen ja opiskelu", Turun yliopiston opiskeluohjeita.