Dialogia vai ei?

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.50

Dialogi on oppimisen kannalta keskeinen asia, joten sen merkitystä ei kannata väheksyä. Dialogi ei ole pelkkää informaation käsittelyä, vaan luova prosessi, jossa eläydytään eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja kyseenalaistetaan omia ajatusmalleja. Dialogin avulla oppijalle tarjotaan mahdollisuus testata oppimisen kohteena olevia ajatuksia, uskomuksia, teorioita, käsityksiä jne.

Dialogia tulisi verkkokurssilla olla paitsi opettajan ja yksittäisen oppijan välillä, niin myös eri oppijoiden välillä (vertaisoppiminen). Dialogia voi olla myös oppijan ja verkkomateriaalin välillä.

Pedagogisen dialogin tunnusmerkkejä ovat

  • aktiivinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva osallistuminen
  • keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä vaativa sitoutuminen
  • toiset huomioonottava vastavuoroisuus
  • keskustelun vilpittömyys ja rehellisyys
  • reflektiivisyys omien ja muiden ajatusten suhteen

Katso myös: