Keskeisiä kysymyksiä

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.28

Seuraavaan listaan on koottu joukko tausta-analyysin keskeisiä kysymyksiä [1]. Listaa voi käyttää myös tausta-analyysivaiheen tarkistuslistana.

  • Miksi verkkokurssi ylipäätään tehtäisiin? Mitä hyötyä verkkokurssista olisi perinteiseen opetukseen verrattuna?
  • Miten verkkoa hyödynnettäisiin? Mikä olisi verkon rooli?
  • Olisiko verkkokurssi tuote vai prosessi? [2]
  • Kuinka jäsennelty kurssi (tai sen osat) olisi?
  • Olisiko kurssilla dialogia vai ei?
  • Millainen kurssin on kohderyhmä? Keitä opiskelijat ovat?
  • Kuinka paljon aikaa ja resursseja on käytettävissä?
  • Millaiset tekniset resurssit projektiin on käytettävissä?
  • Millainen on kurssin perusidea, aihe ja tavoite?
  • Miten tekijänoikeuskysymykset ja muut sopimukset hoidetaan?

Lähteet:

[1] Hiltunen, L. (2005). Web Course Design with Topic-case Driven Methodology. Jyväskylä Licentiate Theses in Computing. Jyväskylän yliopisto.

[2] Hein, I., Ihanainen, P. & Nieminen, J. (2000). Tunne verkko. OTE - opetus & teknologia, 1/2000, s. 5-8. Opetushallitus.