Oppimistehtävä 3

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 19. tammikuuta 2010, 13.09

Tee omalle verkkokurssillesi tausta-analyysi:

  • määritä kurssin osaamistavoitteet (Bloomin taksonomia)
  • analysoi kohderyhmän aiemmat tiedot ja taidot
  • määritä kurssin alustava sisältö, syvyys ja laajuus
  • määritä verkon rooli ja lisäarvo
  • resursoi arvioitu työmäärä
  • aikatauluta oma tekemisesi
  • määritä pedagogiset perusideat
  • määritä tekniset reunaehdot (omat taidot / käytössä olevat välineet)
  • huomioi tekijänoikeudet

Esimerkki:

  • Yrittäjyyden opinpolku 2 (Valkeajärvi 2006); esimerkissä ei ole aikataulutettu tai resursoitu tekemistä, sillä tekijä suunnitteli kurssia osana omaa työtään.

Tehtävän tavoite

Tehtävän tavoitteena on arvioida valitun aiheen realistiset toteutusmahdollisuudet sekä aikatauluttaa oma tekeminen.

Ohjaus

Tehtävään liittyvässä ohjauksessa analysoidaan yhdessä eri toteutusten taustoja ja ratkotaan ongelmakohtia.

Huomaa!

Erillistä palautusta tehtävälle ei ole, vaan asiat kirjataan Confluence wikiin.