Osaamistavoitteet

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.34

Osaamistavoitteissa kuvataan

  • mitä oppija osaa, ymmärtää ja/tai tietää kurssin lopussa
  • mitä hänen on tarkoitus kurssin aikana oppia, osata, ...

Osamistavoitteita käytetään pohjana myös oppimisen arvioinnissa, joten niiden ylöskirjaaminen ja hyödyntäminen suunnittelussa on tärkeää.

Tavoitteet ovat tärkeitä myös oppijalle, sillä ne antavat paremman kokonaiskuvan opiskeltavasta asiasta ja ne vaikuttavat oleellisesti myös oppijan motivaatioon, aktiivisuuteen sekä opiskelustrategioihin.

Tavoitteet voidaan koota tavoitelauseiksi, mutta ne tulisi kirjata myös mahdollisimman konkreettisessa ja kuvaavassa muodossa, esim. käyttäen kysymyslauseita (Mitä? Kuka, ketkä, mitä? Millainen? Missä? Milloin? Kumpi? Miten? Miksi?) ja oppimista kuvaavia verbejä.

Tavoitteita määritettäessä voidaan samalla kirjata ylös myös eri tavoitetasot. Tämä helpottaa myöhemmin oppijan arvioinnissa (tietyn tavoitetason saavuttanut saa tietyn arvosanan) sekä oppimistehtävien laajuuden ja vaativuuden suunnittelussa.