Pedagogiset mallit

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.54

Verkkokurssin suunnittelun voi aloittaa myös jonkun pedagogisen mallin pohjalta. Tällöin koko suunnitteluvaiheen ajan täytyy huomioida mallin vaikutus tehtäviin ratkaisuihin.

Pedagogiseen malliin perustuvan suunnittelun riskinä on se, ettei sisältö välttämättä sovi valittuun malliin. Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista kannattaisikin pohtia huolella, onko valittu pedagoginen malli todella hyödyllinen ja toimiva, vai kannattaako pedagogiset valinnat tehdä vasta sisällön suunnittelun jälkeen.

Katso myös:

Lähteet:

[1] Hiltunen, L. (2004), Web Course Design with Topic-case Driven Methodology. Jyväskylä Licentiate Theses in Computing. Jyväskylän yliopisto.