Työn resurssointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 15. joulukuuta 2009, 13.46

Verkkokurssin suunnitteleminen ja toteutus vaatii ennen kaikkea aikaa, mutta yleensä myös rahaa, joten käytettävissä olevien resurssien riittävyys kannattaa varmistaa heti alussa. Suunnitteluun vaikuttavat mm.

  • käytössä olevat ihmiset ja heidän osaaminen (mm. kuvankäsittelytaidot, videon editointitaidot, animointitaidot, ...)
  • käytössä olevat ohjelmistot (mm. editointi-, alustasovellukset, ...) ja laitteistot (mm. skannerit, kamerat, videokamerat, ...)
  • työtilat ja niistä aiheutuvat kustannukset
  • palkkakulut (päätoimiset ja tuntityöläiset)

Resurssointi kannattaa aina tarkistaa sisällönsuunnittelun ja pedagogisen suunnittelun jälkeen, kun toteutuksen laajuutta rajataan.