Alustan ja/tai työkalujen valinta

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 14.56

Useimmissa organisaatioissa on jo etukäteen tehty periaatepäätökset tiettyjen oppimisalustojen tukemisesta, jolloin alustan valinta tehdään jo tausta-analyysin yhteydessä. Tällöin sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen suunnittelu tehdään valitun alustan mukaan, jolloin saatetaan joutua luopumaan osasta ideoista, koska niden toteuttaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta kyseisetä alustaa käytettäessä.

Jos kuitenkin olemme niin onnellisessa asemassa, että voimme itse todella valita käyttämämme alustan, valinta tehdään sisällön ja pedagoisten ideoiden pohjalta - mikä tai millainen alusta parhaiten tukisi ideoitamme? Valinnassa tulisi huomioida mm. seuraavat asiat:

  • alustan rakenne ja ominaisuudet - miten alusta tukee suunniteltuja sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja?
  • oppimateriaalin tuotanto, ylläpito ja jakelu - kuinka hyvin tuotanto, ylläpito ja jakelu onnistuu?
  • ryhmätyö- ja kommunikointivälineet - tukevatko alustan välineet suunniteltua vuorovaikutusta?
  • tiedon rakentamista tukevat välineet - tukevatko alustan välineet suunniteltua tiedonrakentelua?
  • hallinnointivälineet - kuinka hyvin (helposti) kurssi on hallinnoitavissa ja se toimiiko myös jatkossa?

Myös sosiaalisen median työkalujen käyttö oppimisympäristön luomisessa, alustasovelluksen sijaan, on varteenotettava vaihtoehto

Eräs alustan tai käytettävien työkalujen valinnan kannalta keskeinen osatekijä on tekninen tuki. Tästä näkökulmasta varteenotettavia alustavaihtoehtoja ovatkin yliopistoympäristössä:

  • Optima
  • Moodle
  • Peda.net

Tosin minkä tahansa muun kombinaation on myös mahdollista - jopa suositeltavaa.

Lähteet

Korte, H., Hartikainen, V.-M., Kauranen, J., Paakkanen, T., Pesonen, K. & Yriys, K. (2000) Oppimisympäristöjen esittely, arviointi ja vertailu, TTKK. Luku 2.

Pantel, C. (1997) A Framework for Comparing Web-based Learning Environments, Master thesis, Simon Fraser University.