Media- ja välinevalinnat

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 14.58

Sisällön kuvausten ja pedagogisen suunnitelman pohjalta tehdään media- ja välinevalinnat - miten ja millä tekniikalla halutut sisällöt ja toiminnallisuudet voidaan toteuttaa?

  • miten verkkomateriaali toteutetaan: WWW, alusta, tietokanta, CD-ROM, DVD jne.
  • millaisia toiminnallisia ja mediaelementtejä käytetään: teksti, kuva, ääni, video, tehtävät verkossa, simulaatiot, animaatiot jne
  • millaisilla välineillä ja tekniikoilla materiaali tuotetaan

Reunaehtoina ovat ajan, rahan, välineiden ja osaamisen aiheuttamat rajoitukset. Valinnat on tehtävä rajoitukset huomioon ottaen realistiselta pohjalta ja materiaalin koko elinkaarta ajatellen. Suositeltavaa on käyttää mahdollisimman yksinkertaisia tapoja tuottaa ja ylläpitää materiaaleja.

Mediaelementtien käyttöä käsiteltiin lyhyesti kurssin Mediavalinnat-osiossa. Seuraavassa vielä pari linkkiä lisämateriaaliin: