Tuotantokäsikirjoitus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 16.17

Teknisen suunnittelun yhteydessä sisältökäsikirjoitus ja siihen liitetyt pedagogiset valinnat laajennetaan tuotantosuunnitelmaksi, jonka avulla verkkokurssin varsinaista toteuttamista hallitaan. Tuotantosuunnitelmaan sisältyy tekniseen suunnitteluun vaikuttavat rajoitteet eli suunnittelussa huomioitavat asiat sekä erillinen tuotantokäsikirjoitus, joka toimii työohjeena toteutukseen osallistuville henkilöille.

Tuotantokäsikirjoitus sisältää aiempien dokumenttien lisäksi seuraavat asiat:

  • Visuaaliset ohjeet: audiovisuaalisen materiaalin tuotanto-ohjeet, sovelluksen rakenne ja rakenteessa liikkuminen, sekä toiminnallisuus
  • Tekniset määritykset: värisyvyys eli värien määrä ja näyttöresoluutio, videomateriaalin pakkaaminen, äänimateriaalin näytteenottotaajuus, hakemistorakenne (kuvat, videot, webbisivut, jne)
  • Tuotannolliset määritykset: materiaalin varmuuskopiointi, materiaalin sijainti työryhmän verkossa, tiedostomuodot sekä ohjelmointikielet

Tuotantokäsikirjoitus on se dokumentti, jonka pohjalta verkkokurssi käytännössä toteutetaan. Näin ollen se kannattaa tehdä aiempien dokumenttien "päälle".

Esimerkki: