Tekninen toteutus

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 08. tammikuuta 2010, 16.39

Kun sisällönsuunnittelu sekä pedagoginen ja tekninen suunnittelu on toteutettu sekä tarkkaan mietitty, voidaan siirtyä varsinaiseen toteutukseen. Kurssin toteutus tehdään tekniseen suunnitteluun sisältyvän tuotantokäsikirjoituksen mukaan, jossa kurssin koko sisältö on kuvattu sanasta sanaa.

Toteutukseen kuuluu verkkokurssin sisällön luominen verkkoon, kuten tekstit, kuvat, animaatiot, audio- ja videomateriaalit. Kaikki tehdään aiempien suunnitelmien mukaan. Muutoksia suunnitelmiin ei enää tässä vaiheessa tehdä! Jos aihetta muutoksiin ilmenee, ne kirjataan ylös myöhempää jatkokehitystä varten.

Tekniseen toteutukseen kuuluu myös tarvittavien tunnuksien luominen oppimisalustalle, jos teknisessä suunnittelussa on päädytty jonkun alustan käyttöön.

Toteutuksessa muutetaan sisältöä kuvaava rakennekaavio www-muotoon, jolloin verkkokurssi saa fyysisen hahmon. Tämän jälkeen voidaan käytännössä testata rakenteen teknistä toimivuutta. Koosta verkkokurssin eri elementit (tekstit, kuvat, audio- ja videomateriaali, toiminnallisuudet, pedagogiset ratkaisut) yhteen.

Suunnitelmat käyttöön

Nyt on siis aika ottaa aiemmin tehdyt suunnitelmat käyttöön ja seurata niitä. Suunnittele ensin, missä järjestyksessä toimeen ryhdyt; toteutatko ensin kaiken oheismateriaalin (äänet, kuvat, animaatiot sekä audio- ja videotiedostot) vai aloitatko www-sivujen sisällöistä.

 1. Ota käyttöliittymäsuunnitelma esiin ja laadi pohja tuleville www-sivuille suunnitelman mukaan. Huomioi toteutuksessa sivujen ylläpiodettävyys ja muutosten helppous.
 2. Koosta sivusto joko avoimina www-sivuina tai alustalle aiempien suunnitelmien mukaan. Katso myös: Verkkoluotsi: koostaminen
 3. Lisää multimediaelementit suunniteltuihin kohtiin.
 4. Tarkista suunnitelmien pitävyys ja tarvittaessa viimeistele.
Tarkistettavia asioita ovat mm.
 • Onko toteutettu rakenne suunnitellun mukainen?
 • Onko toteutettu sisältö suunnitellun mukainen?
 • Onko toteutus teknisen suunnittelun mukainen?
 • Kirjoitusvirheet?
 • Linkkien toimivuus?
 • Kuvien, audio- ja videomateriaalin latautuminen?
 • Html-kielen siisteys?

Toteutuksen rajaus

Ennen toteutuksen aloitusta, mieti tarvitseeko suunnitelmien toteutusta rajata; ennätätkö kurssin aikataulun puitteissa toteuttamaan kaikki suunnitelmat? Dokumentoi mahdolliset rajaukset, mitä toteutat ja mitä et.

Rajaus voidan tehdä mm. sisällönsuunnitteluun sisältyneen must know - should know - (nice to know) -jaottelun mukaan. Mukaan otetaan ainakin kaikki must know -asiat ja resurssien mukaan lisäksi should know-asioita.

Jos suunnitelmasi on riittävän kompakti, rajausta ei tarvitse tehdä. Dokumentoi kuitenkin myös tämä suunnitelmiin mukaan!