Kurssin harjoitustyö

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 18. joulukuuta 2012, 10.22

Kurssin harjoitustyö koostuu oppimistehtävistä sekä oppimistehtävät kokoavasta yhteenvedosta. Kurssin oppimistehtävissä suunnitellaan omaa/ryhmän verkkokurssia vaihe vaiheelta edeten tausta-analyysistä toteutuksen arviointiin ja jatkokehitykseen. Kurssin aikana on tavoitteena käydä läpi yksi (5 op) kaksi (10 op) suunnittelu- ja toteutusiteraatiota. Oppimistehtävien pohjalta kootaan omaa/ryhmän verkkokurssin suunnittelua ja toteutusta esittelevä harjoitustyö.

Harjoitustyössä on huomioitava erityisesti oppimistehtävissä käsitellyt asiat, mutta muutakin saa lisätä löytyvien taustamateriaalien sekä oman tutustumisen ja kokemusten valossa.

Harjoitustöiden tavoitteena on saada jokaiselle selkeä kokonaiskuva verkkokurssien (ja monimuotokurssien) suunnittelusta ja toteutuksesta. Tavoitteena on myös sisäistää iteratiivinen ja inkrementaalinen suunnitteluprosessi sekä uudelleen käytettävien oppimisaihioiden toteutus.

Harjoitustyö voidaan tehdä yksin tai ryhmässä (kaikki perehtyy kuitenkin jokaiseen asiaan).

Harjoitustyölle on vaikeaa esittää mitään pituusvaatimusta, sillä harjoitustyön laajuus riippuu suunniteltavan verkkokurssin laajuudesta. Tarkkoja ulkoasuvaatimuksiakaan ei ole, eli työ voi olla ulkoasultaan joko tieteellinen tai vapaamuotoinen dokumentti tai jotain siltä väliltä. Mielikuvitustakin saa siis halutessaan käyttää. Lisäksi tulee tehdä esitys (esimerkiksi kalvot tai video) harjoitustyönsä esittelemiseksi.

Esimerkkejä valmiista harjoitustöistä

Ohessa on muutama esimerkki valmiista harjoitustyöraportista.