Kurssin suorittaminen

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos keskiviikko 30. joulukuuta 2009, 11.14

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää seuraavaa:

 • aktiivista osallistumista,
 • oppimistehtävien palauttamista hyväksytysti,
 • harjoitustyön palauttamista hyväksytysti määräpäivään mennessä,
 • oppimispäiväkirjan sekä itsearvioinnin kirjoittamista ja palauttamista

Kurssia EI voi suorittaa tenttimällä! Kurssisuorituksen arvioidaan oheisten arviointiohjeiden mukaisesti

Kurssin työskentelymuodot

Kurssilla käytetään erilaisia työskentelymuotoja seuraavasti:

 • Luennot: Kurssi sisältää luentoja tiistaisin klo 14-16 ja torstaisin klo 10-12. Joka viikko ei kuitenkaan ole kahta luentoa, joten luentoajat kannattaa tarkistaa joko kurssin ohjelmasta tai Korpista. Luennot taltioidaan etäopiskelijoita varten.
 • Verkkokeskustelut: Luentojen lisäksi osasta kurssin teemoista keskustellaan verkossa. Käytämme pienryhmäkeskusteluja ja keskustelu tapahtuu Moodlessa. Jokaiselle keskustelulle nimetään puheenjohtaja, jonka tehtävänä on aktivoida keskustelua sekä pitää se aiheessa.
 • Ohjaukset: Osasta teemoista on myös ohjauksia, jotka pidetään pääsääntöisesti luentoaikaan salissa Ag B503.
 • Oppimistehtävät: Kurssilla tehdään teemoihin liittyviä oppimistehtäviä erikseen annettavien ohjeiden mukaan yksin tai yhdessä.
 • Harjoitustyö: Kurssin oppimistehtävien pohjalta laaditaan kurssin teemat yhdistävä harjoitustyö kurssin alussa valitusta aiheesta.
 • Reflektointi: Kurssin aikana kukin kirjoittaa omaa reflektiota Moodleen teemoittain sekä kommentoi toisten ajatuksia.
 • Loppuseminaari: Kurssin loppuseminaarissa kukin osallistuja esittelee oman harjoitustyönsä muille. Esitys voi sisältää kalvoja.

Kurssilla käytettävät työkalut

Kurssin verkkomateriaali on THK:n Koppa-palvelussa, josta se on linkitetty Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi kurssin luentotaltioinnit tarjotaan Connect Pron kautta.