Kurssin TIES463 ohjelma - kevät 2010

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos tiistai 09. helmikuuta 2010, 09.31

 

 

 

Yksittäiset muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan luennolla sekä kurssin sähköpostilistalla.

Aika

Aihe/Materiaali

Tavoitteet ja tehtävät

vko 2
ti 12.1.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 1: Johdanto verkkokurssien maailmaan
 • Yleistä verkkokurssin tuottamisesta
 • Taustatietoa ja teorioita
 • Teoriat verkkokurssien takana
 • Verkkokurssin tuottaminen
 • Harjoitustyön tarkempi esittely; harjoitustyön tulee olla valmis 28.4.2006 mennessä!
Tavoitteena on tietää, mitä kurssin aikana tulee tehdä ja miten kurssi tulee suorittaa sekä tunnistaa verkkokurssien taustalla vaikuttavat teoriat ja suunnitteluperiaatteet.

Tehtävä 1: Mieti itsellesi kompakti harjoitustyön aihe. Aiheen tulisi olla sellainen, että sille on käyttöä tulevaisuudessa omassa opetuksessasi.
vko 2
to 14.1.
klo 10-12
Ag B503
Luento 2: Suunnittelun perusteet
 • Suunnittelun perusperiaatteet
 • Suunnitteluun vaikuttavat ulkoiset tekijät
 • Suunnittelu- ja tuotantomalleja
Tavoitteena on määrittää verkkokurssin suunnittelun perusperiaatteet, luokitella suunnitteluun vaikuttavat ulkoiset tekijät, vertailla joitakin suunnittelu- ja tuotantomalleja sekä erotella suunnittelun keskeisimmät vaiheet.

Tehtävä 2: Etsi verkosta ja kirjallisuudesta kaikenlaisia sisällöllisiä, pedagogisia sekä teknisiä ideoita oman aiheesi suunnitteluun. Laadi ideoista verkkosivusto eli ideapankki, jota voit myöhemmin käyttää taustamateriaalina osana valmista kurssiasi.

Muutama esimerkki ideapankeista:
vko 3
ti 19.1.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 3: Tausta-analyysi
 • Mitä? Miksi? Kuka? Milloin? Miten?
 • Harjoitustyön aihe oltava kaikilla viimeistään tällä luennolla!
Tavoitteena on analysoida oman suunnitteilla olevan verkkokurssin taustat sekä resursoida suunnittelu ja toteutus.
 
Tehtävä 3: Tee omalle verkkokurssillesi tausta-analyysi. Hahmota kurssisi sisältöä, aseta kurssillesi yleiset osaamistavoitteet sekä mieti aikataulutusta.
vko 3
to 21.1.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 1: Miten teet tausta-analyysin käytännössä?
Ohjauksessa käydään tausta-analyysiä läpi oman harjoitustyön aiheen osalta. Tavoitteena on, että kaikki pääsevät ainakin alkuun tausta-analyysin teossa.
vko 4
ti 26.1.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 4: Sisällönsuunnittelu
 •  Sisällönsuunnittelun periaatteet
 • Suunnittelun apuvälineet
Tavoitteena on määrittää sisällönsuunnittelun perusperiaatteet ja apuvälineet sekä laatia sisältökäsikirjoitus omalle verkkokurssille.

Tehtävä 4:
Laadi omalle verkkokurssillesi sisältökuvaus sekä tarkka sisältökäsikirjoitus. Sisältö tulee jakaa riittävän pieniin osiin, jotta sisältöelementeistä saadaan uudelleenkäytettäviä. Sisältökäsikirjoitukseen tulee kirjoittaa kaikki kurssin sisällöt auki.
vko 4
to 28.1.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 2: Miten teet sisältökartan ja sisältösuunnitelman käytännössä?

Ohjauksessa tutustutaan ilmaiseen CMapTools-ohjelmaan, toteutetaan sillä oman verkkokurssin sisältökuvaus sekä aloitetaan sisältökäsikirjoituksen laatiminen.
vko 5
ti 2.2.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 5: Pedagoginen suunnittelu

 • Verkon rooli
 • Pedagogiset valinnat
 • Opiskelun ohjaaminen verkossa
 • Kurssisuorituksen arviointi
 • Mediavalinnat
Tavoitteena on määrittää verkon rooli suunnitellulle verkkokurssille, suunnitella pedagogiset valinnat, oppimisen ohjaus ja arviointi sekä tehdä tarvittavat mediavalinnat.

Tehtävä 5: Laadi omalle verkkokurssillesi pedagoginen suunnitelma. Mieti kuka tekee ja mitä. Yleiset pedagogiset periaatteet voidaan kuvata suunnitelman alussa; aihiokohtaiset toiminnot aihioittain.
vko 5
to 4.2.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 3: Miten teet pedagogisen suunnitelman?
Ohjauksessa käydään läpi oman pedagogisen suunnitelman laatimista.
vko 6
ti 9.2.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 6a: Tekninen suunnittelu

 • alustat, mediat, käytettävyys, käyttöliittymä
 • jakelu, skaalautuvuus, yhteensopivuus, standardit (LOM), uudelleenkäytettävyys, oppimisaihiot, ...
Luento 6b: Tekninen toteutus
 • Suunnitelmien arviointi
 • Toteutuksen rajaus
Tavoitteena on suunnitella tekninen toteutus omalle verkkokurssille. Lisäksi tavoitteena on arvioida omia suunnitelmia, mahdollisesti rajata toteutusta sekä toteuttaa suunnitelmat.


Tehtävä 6: Laadi omalle verkkokurssillesi tekninen tuotantokäsikirjoitus, josta löytyvät kaikki toteutettavat sisällölliset, pedagogiset sekä tekniset ratkaisut. Suunnitelman tulee olla sellainen, että sen perusteella kuka tahansa muu pystyisi toteuttamaan suunnittelemasi verkkokurssin.

Tehtävä 7: Arvioi suunnitelmiesi kattavuus ja tee tarvittaessa rajauksia toteutusta ajatellen. Toteuta suunnitelmat rajausten puitteissa.
vko 6
to 11.2.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 4: Miten teet teknisen tuotantosuunnitelman?
Ohjauksessa käydään läpi oman verkkokurssin teknisen tuotantokäsikirjoituksen laatimista.
vko 7
ti 16.2.
klo 14-16
Ag B503
Ohjaus 5: Miten lähdet toteuttamaan omaa verkkokurssiasi? Ohjauksessa käydään läpi käytännön toteutusta.

vko 7
to 18.2.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 6: Harjoitustyön toteutuksen ohjaus Harjoitustyön toteutuksen ohjaus tarvittaessa.
vko 8
ti 23.2.
klo 14-16
Ag B503
Ohjaus 7: Harjoitustyön toteutuksen ohjaus
Harjoitustyön toteutuksen ohjaus tarvittaessa.
vko 8
to 25.2.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 8: Harjoitustyön toteutuksen ohjaus

Harjoitustyön toteutuksen ohjaus tarvittaessa.
vko 9 Itsenäistä työskentelyä
Leena talvilomalla ;-)
vko 10
ti 9.3.
klo 14-16
Ag C231.1
Luento 8: Toteutuksen arviointi ja jatkokehitys
 • Toteutuksen arviointi ja testaus
 • Arviointimenetelmiä
 • Jatkokehityksen mahdollistaminen
 • Uudelleen käytettävät oppimisaihiot
 • Toisen iteraation sisällönsuunnittelu

Tavoitteena on arvioida omaa ja toisten tuotoksia sekä suunnitella mahdollisia jatkokehitystarpeita.

Tehtävä 8: Arvioi toisen suunnitelmia sekä toteutusta; onko kaikki esitetty suunnitelmissa; onko kaikki suunnitelmat toteutettu; tuliko toimiva kokonaisuus?

Tehtävä 9: Laadi omalle kurssillesi jatkokehityssuunnitelma; miten jatkat suunnittelua ja toteutusta. Aloita toinen iteraatio suunnittelu- ja toteutusprosessista sopivalla osalla. Suunnittele ja toteuta se aiemmin opitun mallin mukaan. Aloita sisältökuvauksen ja sisältökäsikirjoituksen laajentamisella.
vko 10
to 11.3.
klo 14-16
Ag B503
Ohjaus 9: Miten arvioin omaa tai toisen verkkokurssin suunnittelua ja toteutusta?
Ohjauksessa käydään läpi toisen kurssin arviointia sekä oman kurssin jatkokehityssuunnitelman laatimista.
vko 11
ti 16.3.
klo 14-16
Ag C231.1
ja to 18.3.
klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 10-11: Iteraatio 2 - pedagoginen suunnittelu


vko 12
ti 23.3. klo 14-16 ja
to 25.3. klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 12-13: Iteraatio 2 - tekninen suunnittelu ja toteutus

vko 13
Itsenäistä työskentelyä
Pääsiäisloma!
vko 14
ti 6.4. klo 14-16 ja to 8.4. klo 10-12
Ag B503
Ohjaus 14-15: Iteraatio 2 - toteutus
vko 15
ti 13.4. klo 10-12 ja to 15.4. klo 10-12 Ag B503
Ohjaus 16-17: Toteutuksen arviointi ja jatkokehitys
Harjoitustyön oltava testattavissa ja arvioitavissa ti 13.4.2010!
vko 16 Harjoitustyön viimeistely
vko 17
ti 27.4. klo 14-18 ja
to 29.4. klo 10-16
Ag C231.1

Harjoitustöiden esittelyä - loppuseminaari

 • Kaikki esittelevät oman harjoitustyönsä ja sen keskeisimmät ideat
 

pieni rantapallo
Hyvää ja aurinkoista kesänodotusta!