Harjoitustyön arviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 11. joulukuuta 2009, 08.48

Harjoitustyö arvioidaan käyttäen seuraavaa asteikkoa:

  1. tavoitteet saavutettu puutteellisesti: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetuista tavoitteista osassa tai kaikissa osissa puutteita oman aiheen kuvauksessa
  2. tavoitteet saavutettu osittain: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetuista tavoitteista osassa puutteita oman aiheen kuvauksessa
  3. tavoitteet saavutettu: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu ja  teemat huomioitu sekä kuvattu ymmärrettävästi
  4. tavoitteet saavutettu hyvin: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu hyvin ja kaikki teemat huomioitu sekä kuvattu hyvin
  5. tavoitteet saavutettu kiitettävästi: oppimistehtäville ja kurssin teemoille asetetut tavoitteet saavutettu kiitettävästi ja kaikki teemat huomioitu sekä kuvattu kiitettävästi