Itsearviointi

tekijä: Leena Riitta Kaarina Hiltunen Viimeisin muutos perjantai 11. joulukuuta 2009, 08.48
Oppimispäiväkirjan loppuun tulee liittää oma itsearviointi, jossa pohdit mm. seuraavia seikkoja:
  • Kuinka koet onnistuneesi kurssilla?
  • Miten kuvailisit omaa työskentelyäsi ja aktiivisuuttasi kurssilla?
  • Millainen on ollut oma osuutesi ryhmän työskentelyn onnistumisessa?
  • Mitä asioita olet kokenut kurssilla itsellesi merkityksellisiksi, missä opit?
  • Mitä oppimistehtävät ja tapaamiset ovat antaneet sinulle itsellesi omaa oppimistasi ajatellen?
  • Onko toiminta kurssilla mielestäsi ollut järkevää ja mielekästä ajatellen kurssin aihetta?
  • Onko kurssilla ollut mielestäsi jotain turhaa?
  • Millaisiksi koet opettajan roolin kurssilla? Onko toiminta ollut hyvää/huonoa, olisiko joissain tilanteissa opettajan täytynyt toimia toisin (esim. ohjata enemmän/vähemmän)?
  • Minkä arvosanan antaisit kurssista itsellesi (asteikolla 0-5), entä opettajalle (asteikolla 0-5)? Miksi? Lyhyt perustelu.